Kraków, poszukiwany listem gończym 34-letni Maciej Haczelski

Kraków, poszukiwany listem gończym 34-letni Maciej Haczelski

Skazany 34-letni Maciej Haczelski poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności w związku z naruszeniem art. 279 § 1 kk tj. dokonaniem kradzieży z włamaniem.

34-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod nr tel. 12 61-57-221, 12 61-57-711, 12 61-52-914 lub 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.