Poszukiwany listem gończym 49-letni Mariusz Cielecki

Poszukiwany listem gończym 49-letni Mariusz Cielecki

Skazany 49-letni Mariusz Cielecki poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie do odbycia 30 dni zastępczej kary aresztu w związku z naruszeniem art. 98 ust. 1 pkt. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie  oraz , art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. niedopełnienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłacenie ich w przewidzianym przepisami terminie

49-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Stradomskiej. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod nr tel. 12 61-57-221, 12 61-57-711, 12 61-52-914 lub 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.