Protokół Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Protokół Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

27 grudnia 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół  certyfikujący  złożony  z policjantów  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie w oparciu o zapisy Aneksu do Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 23 placówki oświatowe z województwa małopolskiego  mogą pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.