Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

  • 13 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły podstawowe. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.
  • 14 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły gimnazjalne. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 228 – powiat bocheński.

Termin Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:         

  • 19 maja 2014 roku – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10.