Zawody mundurowych strongmenów w Tarnowie

Zawody mundurowych strongmenów w Tarnowie

Przed nami I Drużynowe Zawody Siłowo-Wytrzymałościowe Służb Mundurowych.

Już 14 września, po raz pierwszy w Tarnowie, o Puchar Przewodniczącego NSZZP KMP w Tarnowie powalczą prawdziwi siłacze w mundurach. Temu niecodziennemu, sportowemu wydarzeniu patronuje Komendant Miejski Policji w Tarnowie.

Zgodnie z regulaminem, w zawodach przewidziano start dziesięciu, 3-osobowych drużyn. Jeśli pracujesz w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Wojsku Polskim i jesteś prawdziwym twardzielem, nie zwlekaj - stań do rywalizacji i zgłoś udział swojej drużyny!

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2019r., pod numerami 531 102 222 (asp. sztab. Waldemar Budzik z KMP w Tarnowie) lub 515 421 496 (st. sierż. Kamil Witkowski z KMP w Tarnowie)

REGULAMIN drużynowych zawodów siłowo-wytrzymałościowych służb mundurowych o Puchar Przewodniczącego NSZZP KMP Tarnów pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

Zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich przedstawicieli służb mundurowych. Impreza odbędzie się w duchu sportowej rywalizacji fair play. Dołożymy wszelkich starań, aby ten dzień był dniem mundurowych twardzieli, którzy chcą zademonstrować ogromną siłę i hard ducha, wykorzystywany również w służbie. Zawody mają na celu promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród funkcjonariuszy służb mundurowych.

1. Zawody zostały objęte honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.
2. Organizatorem imprezy jest Przewodniczący NSZZP Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Komendant Miejski Policji w Tarnowie.
3. Zawody obędą się 14 września 2019 roku, o godzinie 9:00, na parkingu przed Komendą Miejską Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4.
4. Udział w zawodach jest bezpłatny.
5. Program zawodów zostanie udostępniony w osobnym załączniku do regulaminu zawodów.
6. Organizator przewiduje rozegranie trzech konkurencji kwalifikacyjnych oraz trzech finałowych. Liczba ta może ulec zmianie.
7. Lista konkurencji będzie dostępna w osobnym załączniku do regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji z powodów technicznych.
8. Uczestnikami biorącymi udział w zawodach są tylko i wyłącznie funkcjonariusze służb mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Wojsko Polskie oraz pozostałe. Organizator może zażądać okazania legitymacji służbowej funkcjonariusza.
9. Uczestnik w dniu zawodów będzie zobowiązany własnoręcznie podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Dopuszczalne jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
10. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, równocześnie deklarując, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistniałych zdarzeń losowych, mających miejsce w trakcie trwania imprezy.
11. Organizator udostępni szatnię oraz pomieszczenie socjalne dla zawodników w dniu rozgrywania zawodów.
12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki medycznej w miejscu rozgrywania zawodów.
13. Każdy z zawodników otrzyma darmową koszulkę startową z logiem strategicznego sponsora wydarzenia oraz pamiątkowy medal.
14. Organizator przewiduje nagrody przekazane przez sponsorów dla biorących udział w zawodach funkcjonariuszy oraz dla drużyn, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce. 
15. Organizator przewiduje poczęstunek dla zawodników, w formie posiłku regeneracyjnego po zakończonych zawodach. Dodatkowo zawodnicy otrzymają napoje izotoniczne oraz wodę.
16. Zawodnik, którego stan wskazuje, iż może znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o działaniu psychoaktywnym nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.
17. Zawodnik w dniu imprezy zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.
18. W dniu zawodów, uczestnicy kwitują podpisem zapoznanie się z regulaminem imprezy.
19. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających oraz innych substancji o działaniu psychoaktywnym.
20. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć, filmów z zawodów, na których mogą znajdować się wizerunki uczestników. Zdjęcia, filmy nie zostaną wykorzystane do celów komercyjnych, jednie promujących wydarzenie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczestników.
23. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn, w każdej 3 zawodników.
24. Zgłoszenia oraz kontakt z organizatorem: 
- asp. sztab. Waldemar Budzik, tel. 531 102 222, 
- st. sierż. Kamil Witkowski, tel. 515 421 496.