Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Kierownictwo:

p.o. Naczelnik - podinsp.Jacek Górecki
Zastępca Naczelnika - podinsp. Bartosz Witek

Kontakt:
tel.: 12 61 54 700
faks: 12 61 54 701

 

Zakres działania:

1) zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji;

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji;

 3) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o zdarzeniach na terenie województwa małopolskiego oraz właściwej reakcji jednostek Policji;

 4) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;

 5) planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia operacji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komend, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy;

 6) organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych;

 7) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;

 8) planowanie oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej obejmującej swoim zasięgiem obszar województwa małopolskiego.

 9) zapewnienie funkcjonowania Sekcji Lotnictwa Policji;

 10) wspieranie realizacji zadań komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji poprzez wykorzystanie śmigłowców Sekcji Lotnictwa Policji.