Oddział Prewencji Policji

Adres korespondencyjny:
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Siedziba tymczasowa:
os. Willowe 35
31-902 Kraków

Kierownictwo:
Dowódca - mł. insp. Jarosław Nowak
Zastępca Dowódcy - mł. insp. Zbigniew Woszczek
Zastępca Dowódcy - nadkom. Rafał Kania

Kontakt:
tel.: 12 61 51 800
faks: 12 61 51 966

Zakres działania:
Z zakresu zadań i przedsięwzięć stanowiących o specjalistycznym charakterze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie policjanci jednostki między innymi biorą udział we wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach wymagających użycia większych sił policyjnych związanych z masowymi imprezami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej, koncertami, zgromadzeniami czy akcjami protestacyjnymi różnych grup społecznych. Wszelkiego rodzaju zgromadzenia masowe lub też imprezy masowe mogą doprowadzić do wystąpienia sytuacji zbiorowego naruszenia porządku publicznego czyli wystąpienia zbiorowych zamieszek. Do przywrócenia naruszonego porządku w pierwszej kolejności w takiej sytuacji kierowane są siły OPP w Krakowie.