Turniej sportowo-profilaktyczny dla gimnazjów "Młodzi i bezpieczni"

Polski
Dane organizatora/organizatorów: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Grominku
Termin: 
wtorek, 15 Marzec, 2016
Miejsce: 
Gromnik