Angielski na służbie! – szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012

Polski

Projekt „Angielski na służbie!” dotyczył organizacji szkoleń z języka angielskiego dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej policji i straży granicznej. W ramach projektu uczestniczy mieli możliwość uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy TOEIC.

 Projekt wdrażany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.3 „Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych”. W projekcie wzięło udział łącznie 1006 funkcjonariuszy policji i straży granicznej, pełniących służbę na terenie Małopolski i Podkarpacia.

 

Plik projektu: 
Status projektu: 
zakończony