Bezpieczne pogranicze polsko – słowackie

Polski

 

„Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie”

 Realizację projektu oparto na wymianie doświadczeń między funkcjonariuszami i pracownikami instytucji policyjnych różnych regionów (Małopolska, Preszów i Żylina), dążąc do odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób, za pomocą jakich metod, technik, modeli działania mają one skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w swoich regionach? W projekcie przewidziano realizację 4 działań szkoleniowych (3 seminariów, 1 konferencji). Celem seminariów była wymiana doświadczeń w następujących obszarach tematycznych – służb kryminalnych, prewencji i wspomagającej działalność policji:

– bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas organizacji imprez;

– bezpieczeństwo w ruchu drogowym z uwzględnieniem specyfiki rejonów górskich;

– likwidacja skutków zdarzeń (wypadki drogowe, katastrofy itp.);

– zwalczanie międzynarodowej przestępczości pospolitej;

– współpraca policji z samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Seminaria miały na celu kompleksowe omówienie ww. zagadnień i związanych z nimi obszarów problemowych. Na konferencji omawiano wypracowane dotychczas rozwiązania, najlepsze praktyki i innowacyjne metody z każdego regionu w dziedzinie bezpieczeństwa, mogące stać się wzorem dla jednostek przygranicznych. Na podstawie wysnutych wniosków, fragmentów wystąpień i zgłaszanych pomysłów została również przygotowana i wydana publikacja wieńcząca projekt.

 

Status projektu: 
zakończony