Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana okien i drzwi w budynku nr 23 Komendy Wojewódzkiej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109


 


Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana okien i drzwi w budynku nr 23 Komendy Wojewódzkiej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109


W ramach podpisanej umowy o dofinasowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie termomodernizacji budynków wykonano:  1. Docieplenie ścian  :

-termomodernizacja ścian fundamentowych,


- termomodernizacja ścian zewnętrznych,


2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:


- wymiana okien i wymiana drzwi zewnętrznych


3. Termomodernizacja stropu.


Prace dodatkowe polegające na zamurowaniu i poszerzeniu otworów nadproża (prace te nie wchodzą w zakres prac finansowanych przez WFOŚiGW)


Efekt ekologiczny zadania: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 728,29 GJ/rok.


Koszty kwalifikowane zadania: 333 640,57 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 233 548,39 zł


Realizacja zadania 2015 rok

Polski
Status projektu: 
zakończony