Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana okien i drzwi w budynku nr 9 Komendy Wojewódzkiej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109


 


Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana okien i drzwi w budynku nr 9 Komendy Wojewódzkiej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109


 


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w ramach dofinasowania z WFOŚiGW dokonała inwestycje, która obejmowała: docieplenie ścian, termomodernizację ścian fundamentowych, termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację stropu w/w budynku. W wyniku realizacji zadania wykonano:  • Docieplenie 1 206,75 m2 powierzchni ścian,

  • Docieplenie 718,11, m2 powierzchni stropów,

  • Wymiana 66,37 m2 stolarki okiennej,

Efekt ekologiczny zadania:  zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 736,55 GJ/rok.


Koszty kwalifikowane zadania: 325 122,85 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 227 585,99 zł


Realizacja zadania 2015 rok

Polski
Status projektu: 
zakończony