Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji

 

Insp. Robert Nowakowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. Tomasza Miłkowskiego, podpisał 03 lutego 2017 wspólnie z Panem Arturem Michalskim – Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowę o dofinansowanie projektu pn."Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji" .

Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Krakowie. Jego realizacja pozwoli na:

a)    oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej,

b)    ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery, w związku z pokryciem potrzeb energetycznych budynków,

c)    zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii w budynkach.

Przewidywane wskaźniki produktu:

  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 29,
  • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 – 23 925,19
  • liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 2.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Mg CO2/rok 1664,76,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 22 881,67,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kWH/rok 5300 172,22,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 28,32,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 22779,73.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 23 454 010,96 zł. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

 

 Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:   http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków garnizonu małopolskiej Policji w tym:

-          KWP w Krakowie ul. Mogilska 109 (budynek G),

-          KWP w Krakowie ul. Mogilska 109 - budynki niskie (7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19B, 21, 22, 24 25, 26, 27),

-          Stacja obsługi transportu KWP w Krakowie przy ul. Konarskiego 43

-          Komisariat Policji w Wojniczu ul. Jagiellońska 8,

-          Komisariat Policji w Ciężkowicach, ul. Krynicka 31,

-          Komisariat Policji Tarnów Zachód, ul. Ks. Indyka 2A, (budynek administracyjny i magazynowy),

-          Komisariat Policji w Skale, ul. Langiewicza 6, 

-          Komisariat Policji w Krzeszowicach, ul. Szarych Szeregów 2,

-          Komisariat Policji w Muszynie, ul. Zielona 1,  

-          Komisariat Policji w Tymbarku, Zawadka 60, 

-          Budynek administracyjny Posterunku Policji w Żegocinie 241, 

-          Budynek administracyjny Komisariatu Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 10, 

-          Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1

15.00

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

W dniu 5.07.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Pyciak i Wspólnicy,Proszówki 5,32-700 Bochnia. Przedmiotem umowy była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1. Wartość umowy: 365 247,40 PLN.

 

 

-          KWP w Krakowie ul. Mogilska 109 (budynek D)

Polski
Status projektu: 
realizowany