Projekt współfinasowany ze środków Województwa Małopolskiego

  

Projekt współfinasowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

 

Dnia 02 czerwca 2017 roku p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Robert Strzelecki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego o przekazanie środków finansowych w 2017 roku  z budżetu Województwa na Fundusz Wsparcia Policji.

Województwo przekazało środki finansowe do kwoty maksymalnej w wysokości 400 tyś. zł na Fundusz Wsparcia Policji celem pokrycia kosztów zakupu :

-  testów do wykrywania narkotyków i innych środków odurzających w ślinie,

 - ustników do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,

- laserowych mierników prędkości z wbudowana kamerą video,

- psów służbowych.

Polski
Status projektu: 
zakończony