Szkolenia Policji oraz organów celno-skarbowych w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie realizuje projekt pn.: „Szkolenia Policji oraz organów celno-skarbowych w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES”, nr. PL/2018/PR/0048.

Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z celem szczegółowym 5: Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości, celem krajowym 3: Szkolenia oraz działaniem dotyczącym szkoleń z zakresu różnych typów przestępczości, w szczególności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost kompetencji przedstawicieli Policji oraz przedstawicieli organów służb celno-skarbowych w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości przeciwko CITES. Rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy Grupy docelowej w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej i prawodawstwa krajowego w zakresie CITES oraz wzrost umiejętności w identyfikacji okazów CITES i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa dotyczących zatrzymywania okazów pochodzenia odzwierzęcego a ponadto poszerzenie wiedzy w zakresie postępowań przygotowawczych i karnych w obszarze przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie pięciu zadań:

  1. Seminarium z zakresu przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawodawstwa krajowego w zakresie CITES.
  2. Opracowanie aplikacji.
  3. Szkolenie z zakresu identyfikacji okazów CITES oraz bezpieczeństwa podczas zabezpieczeń okazów pochodzenia odzwierzęcego i technik zabezpieczeń okazów roślinnych.
  4. Szkolenie dotyczące postępowania przygotowawczego i karnego w zakresie przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.
  5. Seminarium dotyczące  współpracy i wspólnych działań Policji i Organów Celno-Skarbowych, Prokuratury i NGO’s oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.

Okres realizacji projektu: 05.04.2018 r. do 28.03.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 387 175,22 zł

W tym dofinansowanie z FBW: 290 381,42 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020

 

Pierwsze seminarium w ramach projektu odbyło się w dniach: 15-17.05.2018 r.

                                  

  

 Aplikacja Moblilna "CITES"

Aplikacja mobilna „CITES” przygotowana w ramach Projektu jest bezpłatną aplikacją, dostępną na urządzeniach mobilnych bazujących na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Aplikacja zawiera informacje o najczęściej spotykanych gatunkach CITES, sposobie ich rozpoznawania oraz postępowania z gatunkami w celu ich ochrony w trakcie ich zabezpieczenia z miejsca przestępstwa. W aplikacji znajdują się również instrukcje oraz wskazówki w zakresie postępowań przygotowawczych w sprawach nielegalnego obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Aplikację można pobrać pod poniższym adresem:

 

     

 

 

Polski
Status projektu: 
realizowany