Usunięcie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów należących do KWP w Krakowie przy ul. Mogilska 109

Polski
Status projektu: 
realizowany