Usunięcie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów należących do KWP w Krakowie przy ul. Mogilska 109

 

Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z umową nr B/033/19/08 z dnia 14.06.2019 r. oraz Aneksem nr 01 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571.

Polski
Status projektu: 
zakończony