Wymiana kotła gazowego CO w budynku Komisariatu Policji w Dobczycach przy ul. Jagiellońska 4

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinasowanie zadania pn. „Wymiana kotła gazowego CO w budynku Komisariatu Policji w Dobczycach przy ul. Jagiellońska 4”. Podstawowym celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez wykorzystanie bardziej proekologicznego nowoczesnego kotła gazowego do produkcji energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym celem zadania jest polepszenie stanu technicznego kotłowni. Oczekiwanym  efektem  ekologicznym zrealizowanego zadania będzie zmniejszenie zużycia paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Zmniejszenie zużycia paliwa nastąpi wskutek zastosowania kotła kondensacyjnego z regulowaną mocą dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania.

Realizacja: 2017 rok

Całkowita wartość projektu: 30 000 zł

Wartość dofinansowania: 21 000 zł

Polski
Status projektu: 
zakończony