„Wymiana kotłów gazowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach przy ulicy Jagiellońskiej 1”

 

Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z umową nr B/034/19/21 zawartą 14 czerwca 2019 r. oraz Aneksem nr 01 z dnia 29.10.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571.