Zakup 2 quadów z przyczepami dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz w Bochni.


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w 2016 roku zakupi 2 quady z przyczepami dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz w Bochni. Celem zadania jest poprawa mobilności Policji na terenach trudno dostępnych, zwiększając tym bezpieczeństwo ekologiczne oraz mieszkańców woj. małopolskiego, ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienia jakości działań z dziedziny turystyki, a także dziedzictwa przyrodniczego. Będą one wykorzystywane przez policjantów pełniących służbę w terenach górskich, parkach, na szlakach turystycznych, a także w czasie służb patrolowych w terenach trudno dostępnych.


Koszty kwalifikowane zadania: 150 000 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 100 000 zł


Realizacja zadania 2016 rok

Polski
Status projektu: 
zakończony