„Zakup dwóch łodzi ratowniczych R2 wraz z przyczepami dla KWP w Krakowie”

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinasowanie zadania pn. Zakup dwóch łodzi ratowniczych R2 wraz z przyczepami dla KWP
w Krakowie”
. Łodzie posłużą Policjantom Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie do wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania sprawców w szczególności naruszających przepisy w zakresie: ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii, bezpieczeństwa w żegludze, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zabezpieczenie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi powodującymi zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego , a także przy usuwaniu ich skutków. Dzięki zakupionym łodziom będzie możliwość zabezpieczenia porządku publicznego w miejscach katastrofy i klęsk żywiołowych z uwzględnieniem ochrony zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do nich.

Realizacja: 2017 rok

Całkowita wartość projektu: 550 000 zł

Wartość dofinansowania: 321 000 zł

 

 

 

 

 

Polski
Status projektu: 
zakończony