Zakup pojazdów typu SUV wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zakupu 3 pojazdów typu SUV wraz z wyposażeniem specjalistycznym. Pojazdy te będą wykorzystywane przez policjantów do działań prewencyjnych pełniących służbę w KPP w Krakowie, KPP w Wieliczce oraz KPP w Wadowicach. Na wymienionych terenach występuje Jura Krakowsko - Częstochowskiej, Puszcza Niepołomicka, jak również tereny parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Zakup pojazdów przyczyni się do poprawy mobilności Policji na terenach trudno dostępnych, zwiększając tym bezpieczeństwo ekologiczne oraz mieszkańców woj. małopolskiego oraz ochronę środowiska naturalnego.

Realizacja: 2017 rok

Całkowita wartość projektu: 420 000 zł

Wartość dofinansowania: 213 000 zł

 

 

 

 

Polski
Status projektu: 
zakończony