Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków

Polski

 

Dnia 05 października 2018 roku zostało podpisane pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie porozumienie o dofinansowaniu Projektu pn. Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa małopolskiego między innymi podczas sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych.

W ramach realizacji projektu zakłada się zrealizowanie zadań:

  1. Zakup pojazdu typu BUS wraz z przyczepą transportową;

  2. Zakup zestawu sprzętu specjalistycznego.

     

Wartość projektu: 1 927 491,99 zł

 

Wartość dofinasowania: 1 139 244,39 zł 

 

W wyniku realizacji projektu zakupiono:

 

- BUS z przyczepą transportową
- 10szt. namiotów pneumatycznych
- 1szt. urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji
- 2szt. kamer z wysięgnikiem
- 9szt. zestawów noktowizyjnych osobistych
- 2szt. urządzeń tnąco rozpierających

 

Status projektu: 
zakończony