Zakup specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zakupu trzech specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego. Specjalistyczne analizatory są podręcznymi urządzeniami przeznaczonymi do szybkiej i niezawodnej identyfikacji niebezpiecznych, toksycznych i radioaktywnych substancji zawierających odpady chemiczne lub biologiczne pochodzące także z przestępstw. Przeprowadzenie analizy niebezpiecznych, toksycznych i radioaktywnych substancji przy pomocy w/w urządzeń pozwoli na otrzymanie wyników analizy w kilka sekund. Wszystkie wyniki analiz są automatycznie zapisywane przechowywane w urządzeniu. Dane mogą być bardzo łatwo przesłane do komputera przy użyciu oprogramowania administracyjnego aparatu. Urządzenia te bezpośrednio przyczyni się do uniknięcia skażeń o charakterze chemicznym lub biologicznym, mogących zatruć  w szczególności gleby, ujęcia wody pitnej, co groziłoby masowymi zatruciami i klęskami ekologicznymi na terenie całego województwa małopolskiego oraz zapewni odpowiednie bezpieczeństwo funkcjonariuszom przy wykonywaniu badań. Z w/w urządzeń korzystać będą funkcjonariusze pionu kryminalnego KWP w Krakowie. 

Realizacja: 2017 rok

Całkowita wartość projektu: 340 000 zł

Wartość dofinansowania: 200 000 zł

 

 

 

 

Polski
Status projektu: 
zakończony