Zakup specjalistycznych pojazdów wraz z urządzeniem typu "Dron" przeznaczonych do działań związanych z ochroną środowiska naturalnegoKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie w 2016 roku zakupi 7 specjalistycznych pojazdów wraz z urządzeniem typu „Dron” w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców woj. małopolskiego, ochrony środowiska naturalnego jak i również monitorowania widocznych zniszczeń, skażeń gleby i wód w wyniku wystąpienia katastrof komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych. Zakupione  pojazdy będą wyposażone m. in. w urządzenia do badania skażeń gleb i wód, w namiot oględzinowy, najaśnice, którymi funkcjonariusze dotrą w trudno dostępny teren. Planuje się także zakup urządzenia typu "Dron" z kamerą termowizyjną i noktowizyjną, który pozwoli na rozpoznanie miejsc katastrof i klęsk żywiołowych w sytuacjach np. podczas pożaru czy powodzi, gdzie poruszanie się samochodem lub pieszo może być niemożliwe lub znacznie utrudnione. Zastosowanie w/w sprzętu może być najszybszym i najpewniejszym sposobem do oceny sytuacji. W celu bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań przez funkcjonariuszy  jednostek niezbędne jest wyposażenie ich w kosztowne i specjalistyczne środki transportowe i techniczne.


Koszty kwalifikowane zadania: 1 900 000 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 520 500 zł


Realizacja zadania 2016 rok  


Polski
Status projektu: 
zakończony