"Zakup sześciu samochodów specjalistycznych do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego"

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zakupu 5 pojazdów specjalistycznych do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz 1 samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem, przeznaczonego do transportowania zagrożonych gatunków zwierząt. Dzięki zakupowi łącznie 6 pojazdów specjalistycznych możliwe będzie ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego na terenie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, szczególnie w miejscach takich jak: Jura Krakowsko – Częstochowska, masyw Babiej Góry, pasma górskie Tatr, Gorców, Pienin.  Wykorzystanie tych pojazdów przez funkcjonariuszy garnizonu małopolskiego służyć będzie nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie województwa, lecz również stanowić będzie pomoc innym instytucjom odpowiedzialnych za ochronę środowiska na terenie małopolski.

Realizacja: 2019 rok

Całkowita wartość projektu: 950 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 475 000,00 zł

 

Polski
Status projektu: 
zakończony