„Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego”

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zakupu wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego.

Realizacja: 2020 rok

Całkowita wartość projektu: 600 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Polski
Status projektu: 
realizowany