Zakup zestawu: 1 łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz pojazdem terenowym


Zakup zestawu: 1 łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz pojazdem terenowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska w Małopolsce.


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców woj. małopolskiego, ochrony środowiska naturalnego jak również bezcennych dóbr narodowych w tym wpisanych na liście UNESCO, zakupiła zestaw: 1 łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz pojazdem terenowym, który pozwoli na przetransportowanie powyższego wyposażenia w trudno dostępny  teren.  Zakup jest kontynuacją i jednocześnie uzupełnieniem wcześniej rozpoczętego projektu, w ramach którego dokonano zakupu łodzi typu RIB wraz z oprzyrządowaniem do rozpoznawania i poszukiwania zatopionych przedmiotów zawierających odpady chemiczne lub biologiczne, mogące zatruć ujęcia wody pitnej, co groziłoby masowymi zatruciami i klęskami ekologicznymi na terenie całego województwa małopolskiego.


Koszty kwalifikowane zadania: 233 250 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 163 275 zł


Realizacja zadania 2015 rok

Polski
Status projektu: 
zakończony