Zakup zestawu linowo-hakowego i specjalistycznych pojemników


 


Zakup zestawu linowo-hakowego i specjalistycznych pojemników w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska w Małopolsce.


 


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców woj. małopolskiego, ochrony środowiska naturalnego, jak również bezcennych dóbr narodowych w tym wpisanych na liście UNESCO, zakupiła w 2015 roku zestaw linowo-hakowego oraz specjalistyczne pojemniki, pozwalających na usunięcie (za pomocą lin i haków) potencjalnie niebezpiecznych materiałów i przetransportowanie ich (w specjalistycznych pojemnikach) w bezpieczne miejsce. Proponowany zakup jest kontynuacją i jednocześnie uzupełnieniem wcześniej rozpoczętego projektu, w ramach którego dokonano zakupu łodzi typu RIB wraz z oprzyrządowaniem do rozpoznawania i poszukiwania zatopionych przedmiotów zawierających odpady chemiczne lub biologiczne, mogące zatruć ujęcia wody pitnej, co groziłoby masowymi zatruciami i klęskami ekologicznymi na terenie całego województwa małopolskiego.


Koszty kwalifikowane zadania: 79 900 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 55 930 zł


Realizacja zadania 2015 rok
Polski
Status projektu: 
zakończony