Rozstrzygnięte

ZP.18.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego: KPP w Olkuszu. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu olkuskiego

 

Polski

ZP.17.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego: KPP w Myślenicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu myślenickiego lub Miasta Kraków.

 

Polski

ZP.19.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego: KPP w Proszowicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu proszowickiego lub Miasta Kraków

 

Polski

ZP.20.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego: KPP w Wieliczce. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu wielickiego lub Miasta Kraków.

 

Polski

ZP.15.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego: KPP w Gorlicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu gorlickiego.

 

Polski

ZP.167.2019

Przedmiotem zamówienia jest:
1. świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, a także przeprowadzanie szczepień ochronnych policjantów i pracowników;
2. udział lekarza w komisjach BHP działających na terenie jednostek Policji woj. małopolskiego

Polski

ZP.164.2019

Przedmiotem zamówienia jest:
1. świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, a także przeprowadzanie szczepień ochronnych policjantów i pracowników;
2. udział lekarza w komisjach BHP działających na terenie jednostek Policji woj. małopolskiego

Polski

ZP.171.2019

Przedmiotem zamówienia jest:
1. świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, wydawanie na tej podstawie orzeczeń lekarskich o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, a także przeprowadzanie szczepień ochronnych policjantów i pracowników;
2. udział lekarza w komisjach BHP działających na terenie jednostek Policji woj. małopolskiego

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Rozstrzygnięte