Rozstrzygnięte

ZP.47.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1)    Remont elewacji:
    skucie zniszczonych tynków budynku do podłoża nośnego obu elewacji;
    w miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podłoża;
    uzupełnienie spękań zaprawą do betonu;
    przygotowanie podłoża pod nowy tynk;
    położenie nowego tynku renowacyjnego;

Polski

ZP.65.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji (KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie i KPP w Wieliczce, CBŚP, BSWP) polegających na:

Polski

ZP.67.2019

 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa umundurowania dla policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z pozycji asortymentowej zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Wykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winni kierować się opisem  technicznym w załączniku oraz – jeżeli zamieszczono – zdjęciem produktu. UWAGA! Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy określa wyłącznie zasady wykonania
Polski

ZP.61.2019

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150 732 szt. butelek wody mineralnej gazowanej
  i niegazowanej w butelkach PET wg następującego podziału:

a)       121 308 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 1,5 l.

b)         21 492 szt. butelek naturalnej wody mineralnej niegazowanej o pojemności 1,5 l.

c)           7 932 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 0,5 l.

       W ramach pierwszej dostawy, Wykonawca dostarczy łącznie 61 050  szt. butelek wody mineralnej w tym:

Polski

ZP.30.2019

 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa umundurowania dla policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD.
Polski

ZP.27.2019

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150 732 szt. butelek wody mineralnej gazowanej
  i niegazowanej w butelkach PET wg następującego podziału:
  a) 121 308 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 1,5 l.
  b) 21 492 szt. butelek naturalnej wody mineralnej niegazowanej o pojemności 1,5 l.
  c) 7 932 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 0,5 l.
  W ramach pierwszej dostawy, Wykonawca dostarczy łącznie 61 050 szt. butelek wody mineralnej w tym:
  • 46 890 szt. wody gazowanej 1,5 l.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Rozstrzygnięte