Rozstrzygnięte

ZP.27.2019

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150 732 szt. butelek wody mineralnej gazowanej
  i niegazowanej w butelkach PET wg następującego podziału:
  a) 121 308 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 1,5 l.
  b) 21 492 szt. butelek naturalnej wody mineralnej niegazowanej o pojemności 1,5 l.
  c) 7 932 szt. butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej o pojemności 0,5 l.
  W ramach pierwszej dostawy, Wykonawca dostarczy łącznie 61 050 szt. butelek wody mineralnej w tym:
  • 46 890 szt. wody gazowanej 1,5 l.

Polski

ZP.46.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
    Zad. 1. Wymiana pokrycia dachowego dobudówki do budynku 15, wiaty przy budynku 16 i wiaty 19 a  KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Zakres obejmuje m.in. demontaż pokrycia dachu z płyt falistych cementowoazbestowych wraz z ołaceniem,  montaż nowego ołacenia dachu wraz z wykonaniem pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, wywóz materiałów z rozbiórki;

Polski

ZP.33.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu zasilania bezprzerwowego UPS DELTA NH PLUS 4 szt. urządzeń UPS DELTA NH PLUS pracujących równolegle polegającą na wymianie kompletu baterii 80 szt. AGM 12V 75Ah AKUELL oraz wymianą wszystkich wentylatorów chłodzących we wszystkich urządzeniach UPS (wraz z wentylatorami w modułach mocy). Z czynności naprawy należy sporządzić protokół obejmujący wykonane czynności z uwzględnieniem wykazu materiałów użytych do wykonania usługi.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Polski

ZP.25.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń czterech sanitariatów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przy ulicy Jedynaka 30A. Zakres zamówienia obejmuje wymianę instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, grzejników, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, białego montażu wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie okładzin ściennych, podłogowych, częściową rozbiórką wewnętrznych ścianek działowych, wymianą wewnętrznych drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, łączników.

Polski

ZP.35.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa Posterunku Policji w Uściu Gorlickim. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynków: Posterunku Policji i garażu w Uściu Gorlickim wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową utwardzeń terenu (zjazdu publicznego, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, placu), przebudową sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej, budową murów oporowych oraz rozbiórką istniejących budynków.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Rozstrzygnięte