Unikaj zagrożeń

"Królewskie Wakacje"

W dniu 13  lipca 2018 roku w ramach projektu „ Królewskie Wakacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju” we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa,  policjanci Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego, Komisariatu Wodnego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji uczestniczyli w pikniku dla dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy zorganizowano liczne pokazy i konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci miały możliwość zapoznania się kampanii „Bądź bezpieczny w wakacje” w ramach której mogły zapoznać się z zagrożeniami w sieci, a także dowiedzieć się nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Zwycięzcy testów wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursów plastycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem wakacyjnego wypoczynku zostali nagrodzeni upominkami bądź elementami odblaskowymi. Każda osoba, która odwiedziła „stoisko” prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne promujące zasady  bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w miejscu zamieszkania.

Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Każdy uczestnik mógł poczuć się jak prawdziwy policjant przymierzając mundury oraz zobaczyć sprzęt policyjny: motorówkę bądź radiowóz.

Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli

W dniu 11 lipca 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z przedstawicielami krakowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbyło się ramach podpisanego Porozumienia  o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli z dnia  8 czerwca 2018 rokupomiędzyKomendantemGłównym Policji a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Głównymi celami porozumienia są:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, w szczególności klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- podejmowanie wobec klientów ZUS wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

- przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, w szczególności przestępstwom korupcyjnym,  m. in. poprzez podnoszenie świadomości pracowników ZUS w tym zakresie.

Ponadto porozumienie przewiduje prowadzenie wspólnych działań bieżącej wymiany informacji, a także zapobieganie zachowaniom negatywnym w szczególności skierowanym przeciwko osobom starszym. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do opracowania wspólnych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz ich udostępniania za pośrednictwem oddziałów ZUS.

tekst porozumienia do pobrania

 

"Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo" - protokół zespołu certifikującego projekt

18 czerwca 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 protokół do pobrania

 

Protokół zespołu certifikującego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

20 czerwca 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 15  placówek oświatowych z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Bezpieczeństwo w turystyce – Gorczański Park Narodowy 

W dniach 5-6 maja 2018 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej organizowanej przez Gorczański Park Narodowy - „Weekend z dzieckiem w Gorczańskim Parku Narodowym”.

W imprezie brali udział także przedstawiciele Podhalańskiej Grupy GOPR oraz Nadleśnictwa Limanowa. W trakcie spotkanie na uczestników czekało wiele atrakcji: warsztaty etnograficzne, zabawy przyrodnicze, oraz wycieczki w góry z przewodnikiem. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania profilaktyczno – edukacyjne, mające służyć poprawie bezpieczeństwa turystów, poprzez podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń i sposobów ich unikania oraz szukania pomocy w razie potrzeby. Adresatami działań były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe wypoczywające w górach.

 

Odsłonięcie „Obrazu w pigułce” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

25 kwietnia br. na Oddziale Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odbyło się  uroczyste odsłonięcie i przekazanie obrazu dzieciom – małym pacjentom, które wykonały modele z plasteliny związane z tematem przewodnim „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”.

W powyższym wydarzeniu wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy odebrali podziękowanie z rąk Pana Marcina Kowalika pomysłodawcy projektu – wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dowód wdzięczności  za wsparcie inicjatywy autor „Obrazu w pigułce” na ręce mundurowych przekazał malunek, który stanowi część wspólnego dzieła. Partnerami akcji było: Miasto Kraków, Akademia Sztuk Pięknych  w Krakowie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

„Obraz w pigułce – Bezpieczeństwo w sieci dla dzieci”

11 kwietnia 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wzięli udział w akcji profilaktycznej, której hasłem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w „sieci”. Pacjenci z oddziałów gastroenterologii, kardiologii oraz onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu-Krakowie uczestniczyli w pierwszej części akcji artystyczno-charytatywnej pt. „Obraz w pigułce”.  Autorem powyższego przedsięwzięcia  jest dr hab. Marcin Kowalik z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W ramach  projektu, na podstawie plastelinowych modułów wykonanych przez pacjentów ze szpitala dziecięcego wolontariusze stworzą obraz, który następnie zostaje przekazany szpitalowi.  

Do powyższego wydarzenia zostali zaproszeni przedstawiciele małopolskiej Policji, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką społeczną, kierowaną między innymi do dzieci i młodzieży.  Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podczas spotkania z dziećmi rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Poruszyli temat szacunku do innych użytkowników w sieci, a także wzajemnych relacji między dziećmi. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych. Ponadto z dziećmi omówiono zachowania ryzykowne m.in. co zrobić w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

W ramach akcji pacjenci na tekturkach stworzyli prace z plasteliny nawiązujące do tematu spotkania. Dodatkową atrakcją był udział „Inspektora Wawelka” policyjnej maskotki, z którą można było zrobić sobie pamiątkową fotografię.

Spotkanie zorganizowane w szpitalu spotkało się z ciepłym przyjęciem przede wszystkim ze strony dzieci, ale i opiekujących się nimi pracowników. Uroczyste odsłonięcie i przekazanie obrazu szpitalowi odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku, w którym uczestniczyć będą dzieci,  autorzy akcji oraz w zaproszeni goście.

 

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

W dniu 24 marca 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w galeriach handlowych w Krakowie. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.

Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób robiących zakupy w centrach, a w szczególności przez osoby starsze, które zadawały policjantom dużo pytań oraz dzieliły się spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Z kolei dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały upominki oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

Spotkanie z przedstawicielami małopolskich Parków Narodowych

W dniu 16 marca 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji mł.insp. Piotr Kulesza, w spotkaniu uczestniczyli także Komendanci tych jednostek Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe. W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 56 tys. ha.

Podczas narady przedstawiono założenia współpracy pomiędzy służbami parku a Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Szczegółowo omówiono główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych

Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2017 roku zaliczyć należy:          

  1. poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
  2. wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
  3. palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
  4. ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
  5. biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych.

Zwrócono uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), na terenach parków narodowych.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w zadania wynikające z Priorytetu lokalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, realizowanego między innymi przez wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa w rejonach atrakcyjnych turystycznie.  

 

IV Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji - sukces małopolskich policjantów.

W dniach 5 - 6 marca 2018 roku na stacji narciarskiej Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach  miała miejsce czwarta edycja Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. Zawody objęte zostały patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Zawody zorganizowane były  przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W zawodach rywalizowało 36 policjantów z garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i stołecznego.

W ramach zawodów rozgrywane były trzy konkurencje:

•Test Wiedzy - obejmujący problematykę organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich;

•Slalom Gigant;

• „Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany został fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego.

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla  zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Natomiast dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały przewidziane nagrody motywacyjne w formie pieniężnej.

Zawodnicy garnizonu małopolskiego zajęli następujące miejsca:

Klasyfikacja generalna:

indywidualna:

I miejsce - sierż. Oliwier Martyna

III miejsce -  sierż. szt. Dawid Śliski

drużynowa:

I miejsce – sierż. Oliwier Martyna i st. sierż. Magdalena Zmarz

II miejsce – sierż. szt. Dawid Śliski i sierż. Maciej Kurzeja

                

konkurencja „Spacer Narciarza”:

 I miejsce – sierż. Oliwier Martyna i st. sierż. Magdalena Zmarz

konkurencja Slalom Gigant:

I miejsce – sierż. Oliwier Martyna

II miejsce – sierż. Maciej Kurzeja

III miejsce - st. sierż. Magdalena Zmarz

 

Spotkanie z młodzieżą liceum o profilu mundurowym 

Kolejny już raz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z uczniami liceum o profilu mundurowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Telimeny 9 w Krakowie.

Uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo publiczne zobowiązani są do noszenia munduru w czasie zajęć trzy razy w tygodniu. Ponadto w ich wychowanie i edukację zaangażowane są służby między innymi: Policja, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Po ukończeniu szkoły kandydat ubiegający się o przyjęcie np. do Policji otrzymuje dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby. W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące: prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego itp. W ramach zajęć realizowane są wycieczki do jednostek policyjnych. Dodatkowo duży nacisk kładzie się na dyscyplinę, zaangażowanie w działania mające na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, aktywność charytatywną oraz budowanie postaw patriotycznych.

Na prośbę wychowawcy policjanci przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas I i II XXV LO, podczas których poruszone zostały zagadnienia związane z „Bezpieczeństwem Seniorów”, tematy dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także odpowiadali na pytania młodzieży związane ze służbą w Policji.

 

Światowy Dzień Śniegu  

21 stycznia 2018 roku już kolejny raz małopolscy policjanci uczestniczyli w imprezie „Światowy Dzień Śniegu”. WORLD SNOW DAY, czyli Światowy Dzień Śniegu, jest częścią Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zatytułowanej "Bring Children to the Snow", mającej na celu promowanie nie tylko zabawy na śniegu, ale również edukacji związanej ze śniegiem.

 

Policjanci pełniący służbę w patrolach narciarskich i policjanci „profilaktycy” promowali zasady bezpiecznego wypoczynku oraz uprawiania sportów zimowych, a także przypominali o obowiązującym na zorganizowanych terenach narciarskich Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (Dekalog FIS). Funkcjonariusze promowali akcję informacyjno – edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest budowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, a także poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Podczas prowadzonych rozmów z dziećmi policjanci informowali o konkursie  - ,,Stok nie jest dla bałwanów”, organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU.

Konferencja „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"  

18 stycznia, na zaproszenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakwie, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, uczestniczyli w konferencji szkoleniowej - „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Do udziału zaproszono instruktorów sportowych, nauczycieli oraz trenerów współpracujących z Miastem Kraków w ramach wspólnych projektów sportowych.

Konferencja została otwarta przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu – Panią Katarzynę Król. Wykład inauguracyjny - poświęcony rozwojowi i dojrzewaniu młodych ludzi, wygłosił Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. Wśród zaproszonych wykładowców, byli m. in. dr. n. med. Piotr Hydzik - kierownik Kliniki Toksykologii CMUJ, Jolanta Ryniak - specjalista psychologii klinicznej, Bartosz Michalewski – MONAR oraz policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie - kom. Katarzyna Cygal, asp. szt. Robert Bretner oraz nadkom. Wojciech Chechelski.

W trakcie trwania szkolenia, które odbywało się w Tauron Arenie Kraków, prowadzący wykładowcy w swoich wystąpieniach odpowiadali m. in. na pytania dot.:

  • Wpływu, jaki na organizm młodego człowieka mają alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne
  • Ryzyk, jakie wiążę się z „dopalaniem” w sporcie
  • Procedur postępowania z dzieckiem, którego rodzina boryka się z problemem uzależnienia lub przemocy, odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • Współczesnych cyberzagrożeń, z jakimi dzieci i młodzież mogą się zetknąć.

W konferencji uczestniczyło około 700 trenerów i instruktorów sportowych, którzy na jej zakończenie otrzymali certyfikaty. 

starsze artykuły:

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.