Unikaj zagrożeń

Światowy Dzień Śniegu  

21 stycznia 2018 roku już kolejny raz małopolscy policjanci uczestniczyli w imprezie „Światowy Dzień Śniegu”. WORLD SNOW DAY, czyli Światowy Dzień Śniegu, jest częścią Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zatytułowanej "Bring Children to the Snow", mającej na celu promowanie nie tylko zabawy na śniegu, ale również edukacji związanej ze śniegiem.

 

Policjanci pełniący służbę w patrolach narciarskich i policjanci „profilaktycy” promowali zasady bezpiecznego wypoczynku oraz uprawiania sportów zimowych, a także przypominali o obowiązującym na zorganizowanych terenach narciarskich Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (Dekalog FIS). Funkcjonariusze promowali akcję informacyjno – edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest budowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, a także poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Podczas prowadzonych rozmów z dziećmi policjanci informowali o konkursie  - ,,Stok nie jest dla bałwanów”, organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU.

Konferencja „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"  

18 stycznia, na zaproszenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakwie, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, uczestniczyli w konferencji szkoleniowej - „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Do udziału zaproszono instruktorów sportowych, nauczycieli oraz trenerów współpracujących z Miastem Kraków w ramach wspólnych projektów sportowych.

Konferencja została otwarta przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu – Panią Katarzynę Król. Wykład inauguracyjny - poświęcony rozwojowi i dojrzewaniu młodych ludzi, wygłosił Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. Wśród zaproszonych wykładowców, byli m. in. dr. n. med. Piotr Hydzik - kierownik Kliniki Toksykologii CMUJ, Jolanta Ryniak - specjalista psychologii klinicznej, Bartosz Michalewski – MONAR oraz policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie - kom. Katarzyna Cygal, asp. szt. Robert Bretner oraz nadkom. Wojciech Chechelski.

W trakcie trwania szkolenia, które odbywało się w Tauron Arenie Kraków, prowadzący wykładowcy w swoich wystąpieniach odpowiadali m. in. na pytania dot.:

 • Wpływu, jaki na organizm młodego człowieka mają alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne
 • Ryzyk, jakie wiążę się z „dopalaniem” w sporcie
 • Procedur postępowania z dzieckiem, którego rodzina boryka się z problemem uzależnienia lub przemocy, odpowiedzialności prawnej nieletnich
 • Współczesnych cyberzagrożeń, z jakimi dzieci i młodzież mogą się zetknąć.

W konferencji uczestniczyło około 700 trenerów i instruktorów sportowych, którzy na jej zakończenie otrzymali certyfikaty.

 

Tytuły„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" przyznane 

21 grudnia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół  certyfikujący  złożony  z policjantów  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, w oparciu o zapisy Aneksu do Regulaminu Nadawania Certyfikatu, poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 28 placówek oświatowych z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Protokół z dn. 21.12.2017r.

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

 

W dniu 16 grudnia 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w krakowskich galeriach handlowych. Mundurowi przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Działania profilaktyczne skierowane były również do osób starszych, które miały na celu przestrzeganie ich, jak zapobiegać oszustwom na przykład tzw. metodą na wnuczka. Policjanci rozmawiali z osobami starszymi i przekazywali informacje oraz ulotki o sposobach działania sprawców.  Udzielając porad informowali, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy nieznajomym, gdyż sprawcy mogą podawać się za krewnych, kurierów, czy policjantów po to, aby oszukać i zdobyć pieniądze.

Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

 

Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego 2017/18 - Laskowa-Kamionna.

15 grudnia 2017 roku uroczyście zainaugurowano jedenastą edycję Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Zimowego 2017/2018 na  Stacji Narciarskiej Laskowa - Kamionna w Laskowej k. Limanowej. W południe rozpoczęło się seminarium pt. „Małopolska – aktywnie i bezpiecznie zimą”, w którym wzięli udział przedstawiciele zimowej branży turystycznej. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele punktów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały m.in. nowoczesne trasy narciarstwa biegowego. Natomiast Policja  i GOPR  podzielili się wiedzą na temat ratownictwa oraz tego, jak bezpiecznie korzystać ze stoków. W ramach spotkania mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił zadania Policji na zorganizowanych terenach narciarskich. Moderatorem spotkania był Wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Jan Wieczorkowski.

Dla wszystkich, którzy zdecydowali się rozpocząć sezon zimowy w Laskowej przygotowano wiele atrakcji. Policjanci z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej przeprowadzili konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży, promowali wśród uczestników bezpieczne formy aktywnego wypoczynku oraz odpowiednie zachowania narciarzy na stoku. Podczas trwania imprezy można było wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego.  Atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem, a osoby które wzięły udział w konkursach otrzymały nagrody. Dużą popularnością wśród wszystkich uczestników, jak zwykle cieszył się „Inspektor Wawelek” maskotka małopolskiej Policji, który towarzyszył dzieciom przez całą imprezę. Ponadto Fundacja Dzień Dobry zaprosiła dzieci i młodzież do udziału w grach oraz zabawach na świeżym powietrzu. Przeprowadzone zostały również zajęcia z instruktorami narciarstwa. Dzieci mogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stoku oraz wzywania pomocy.

Głównym punktem programu było oficjalne Otwarcie Sezonu Zimowego na stacji Laskowa SKI wspólnie z włodarzami Województwa Małopolskiego, Powiatu Limanowskiego, gminy Laskowa, właścicielami stacji, a także licznie zgromadzonymi gośćmi. O oprawę muzyczną zadbał lokalny zespół muzyczny Laskowioki. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska i Jerzy Federowicz, Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk, Radna Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Paweł Sejmej, Naczelnik Wydziału Pewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp.  Piotr Kulesza, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Krzysztof Chochliński, Naczelnik Grupy Podhlańskiej GOPR Mariusz Zaród, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Marcin Radzięta, Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWM Tomasz Urynowicz, Dyrektor Departamentu Marki Małopolska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gabriela Prokocka, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej Justyna Tokarczyk, a także dziennikarze, przedstawiciele branży turystycznej z terenu Województwa Małopolskiego i zgromadzeni mieszkańcy.

Warsztaty leśne dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców i nauczycieli

W dniu 8 listopada 2017 r. w lasach Nadleśnictwa Krzeszowice leśnictwa Brodła oraz na terenie szkółki leśnej odbyła się I sesja warsztatów leśnych dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców i nauczycieli. Jest to przedsięwzięcie o charakterze promocyjno- edukacyjnym zorganizowane w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo” pod nazwą „Zrozumieć las – czym zajmuje się leśnik”.

Pierwszą pilotażową sesję zorganizowało Nadleśnictwo Krzeszowice we współpracy z Nadleśnictwem Miechów i wsparciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W zajęciach wzięło udział 18 osób w tym: przedstawiciele lokalnych mediów (czasopisma: „Przełom”, „Gazeta Miechowska”), TVP O/Kraków, przedstawiciele samorządów, radni, urzędnicy szczebla gminnego i powiatowego, nauczyciele oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Głównym celem warsztatów było pokazanie pracy leśników w terenie (leśniczego, podleśniczego, pracowników zakładów usług leśnych) związanej z użytkowaniem lasu (ścinka i zrywka drewna), gospodarką drewnem (odbiór i spedycja drewna) wykorzystującej nowoczesne technologie i maszyny (harwester, forwarder, rejestrator leśniczego i aplikacje użytkowe). Podczas zajęć przedstawiono szerokie wykorzystanie drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, pozyskiwanego z lasu w sposób nie zagrażający przyrodzie, zwrócono uwagę na aspekt gospodarczy związany z przetwórstwem drewna ( zatrudnienie w przemyśle drzewnym, wartość produkcji i eksportu) oraz bezodpadowy charakter produkcji. 

Konferencja Szkoleniowa dot. środków psychoaktywnych

W dniu 03.11.2017 roku w Sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla Służb Mundurowych poświęcona tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych oraz charakterystyce Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W Konferencji udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł.insp. Piotr Kulesza, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podinsp. Paweł Godyń.

Wśród zaproszonych prelegentów byli: Pani Małgorzata Nowobilska - Stanios – Ekspert Informacji o Narkotykach i Narkomanii woj. małopolskiego, Pani Joanna Kosmala reprezentująca Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną woj. małopolskiego, dr. Krzysztof Łabuz reprezentujący Klinikę w Goteborgu w Szwecji oraz dr. Leszek Satora z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z ramienia Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykład wygłosił asp.szt. Robert Bretner. W przedsięwzięciu udział wzięli policyjni koordynatorzy z garnizonu małopolskiego oraz policjanci CBŚP, a także z Wydziału dw. z przestępczością narkotykową KWP w Krakowie i Oddziału Prewencji Policji.

Ponadto w konferencji uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Granicznej oraz Celnej. Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia. 

 

Uroczyste wręczenie Certyfikatów ZPB 2017

W dniu 31 października 2017 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. 

W uroczystości uczestniczyli również Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty,
Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, Kazimierz Szczepaniec – Wójt Gminy Lubień,
dr Krzysztof  Kwiatkowski z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej,
Joanna Szypułka – reprezentująca  Europe Direct w Krakowie,
kom. Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego. Ponadto w powyższym przedsięwzięciu uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi oraz policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Wśród wyróżnionych 22 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika  oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, znalazły się :

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
 4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach
 6. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani
 7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie
 9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach
 10. Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy
 11. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu
 12. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej
 13. Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach
 14. Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
 15. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego  w Brzeźnicy
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jachówce
 19. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
 20. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 21. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym
 22. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymała asp. szt. Barbara Leśniak z Komendy Miejskiej  Policji w Nowym Sączu. 

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały  okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję podziwiać występy:

Teatru Młodego Widza z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych w przedstawieniu pt. „Życzenia nauczyciela”. W inscenizacji wystąpili uczniowie klasy trzeciej, siódmej i ósmej.

Ponadto podczas uroczystości uczniowie ze Szkolnego Zespołu Muzycznego „Soltanto” działającego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie, wykonali dwa utwory: „Balladę Podbeskidzką” oraz „Blowing in the wind”. Swój talent miały okazję zaprezentować uczennice klasy siódmej szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej klasy gimnazjum.

Ponadto uczniowie klasy drugiej gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu, przedstawili sztukę pt. „Bici biją” według scenariusza Inki Dowlasz.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Jędryska.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w Muzeum.

 

Małopolska na rowery

W ramach kampanii społecznej „Małopolska na rowery” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie uczestniczyli 10 września 2017 roku w zorganizowanym w Oświęcimiu – „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym”. Na trasę rowerową przybyło ponad tysiąc rowerzystów z południowej Polski w różnym przedziale wiekowym.

 trakcie trwania Rajdu, policjanci dbali o bezpieczeństwo jego uczestników, jak również w trakcie zorganizowanego rodzinnego pikniku, promowali bezpieczne zachowania na drodze, promowali alternatywne i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych dla nich przez policjantów atrakcjach tj. jazda po „torze rowerowy”, sprawdzenie przez siebie znajomości przepisów ruchu drogowego, bezpieczne surfowanie w Sieci, czy też jak bezpiecznie zachować się nad wodą w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Każdy z uczestników, który odwiedził nasze stoiska, zarówno dzieci, jak i dorośli, otrzymał materiały edukacyjne promujące bezpieczeństwo oraz Małopolskę.

Marsz jamników 2017

W dniu 10 września 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie organizowanej przez Radio Kraków „Marsz Jamników”. Policjanci omawiali zasady funkcjonowania „Zielonej strefy” (mail, który jest umieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek Policji).

„Zielona strefa” została utworzona w celu wymiany informacji na temat przypadków znęcania się nad zwierzetami oraz łamiania przepisów CITES – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wygnięciem. Poruszano także kwestię odpowiedzialności prawnej opiekunów zwierząt oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami. 


„Nie chcemy żegnać lata” - piknik Dzielnicy VIII 

W dniu 9 września 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie uczestniczyli w rodzinnym pikniku „Nie chcemy żegnać lata”, zorganizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki oraz Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie.

Impreza odbyła się na terenie Parku Dębnickiego przy ul. Praskiej w Krakowie.  Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogły poznać pracę Policji, dowiedziec się jak zostać policjantem oraz poznać specyfikę pracy policjanta przewodnika psa służbowego. Dla dzieci i młodzieży przygotowano różnego rodzaju konkursy tj. rebusy, quizy, krzyżówki dotyczące  bezpieczeństwa.

 

Bezpieczny powrót do szkoły -  akcja dla dzieci w Auchan Kraków Aleja Pokoju 

W dniu 1 września 2017 roku w godzinach 13:00 – 18:00 policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili dla dzieci akcję „Bezpieczny powrót do szkoły” wspólnie z Auchan przy ul. Aleja Pokoju w Krakowie.

Akcja miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie im zagrożeń, jakie mogą  napotkać podczas codziennych zajęć. W ramach akcji „Bezpieczny powrót do szkoły” uczestnicy mogli wziąć udział w quizie dotyczącym bezpieczeństwa nie tylko na drodze, zobaczyć motocykl policyjny, sprawdzić swoją znajomość zasad ruchu drogowego w mini miasteczku. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie otrzymały nagrody oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stanowisku prewencji wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji oraz mundurki, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

Organizatorzy akcji nie zapomnieli również o Rodzicach, którzy mogli zapoznać się z działaniem alkogogli – demonstrujących zaburzenie zmysłów pod wpływem alkoholu.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo" - Lato w mieście

 

W dniu 26 czerwca 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie uczestniczyli w ramach kampanii organizowanej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” w półkolonii „Lato w mieście”, zorganizowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z tematyką „Bezpiecznych wakacji”: bezpieczeństwo nad wodą, w górach, a także jak postępować w kontakcie z osobą obcą w świecie rzeczywistym oraz „w sieci”. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Następnie przeprowadzono konkurs wiedzy z podziałem na drużyny, gdzie uczestnicy mieli do wykonania pięć zadań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach poszczególnych konkurencji zawodnicy rozwiązywali: krzyżówki, quizy, rebusy
oraz układanki tematyczne. Finaliści w ramach nagrody odebrali dla swoich drużyn gry planszowe Europe Direct o tematyce Unii Europejskiej „Gwiezdny Express”.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu przekazano książeczki „Bezpieczna Woda” oraz „Bezpieczne Wakacje”, a także broszury, foldery o bezpieczeństwie i plany lekcji. Na zakończenie wykonano pamiątkowe fotografie z hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Kolejne małopolskie placówki z tytułem "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

19 czerwca 2017 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 22 placówki oświatowe z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

 

 <<pobierz protokół>>

Podsumowanie obchodów DBI 2017 w SP nr 21 w Krakowie

15 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych drużyn biorących udział w grze wirtualno-terenowej, która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017. Także uczestnicy innych konkursów organizowanych w ramach DBI otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. We wszystkich grach i konkursach zorganizowanych w szkole brało udział blisko 100 uczniów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dni Bezpiecznego Internetu 2017

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie, zorganizowali w dniach 20 do 28 lutego 2017 roku zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Sieci dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI. Ponadto w trakcie trwania obchodów Dni Bezpiecznego Internetu, uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w organizowanych konkursach tematycznych, rozwiązywali kalambury, a także uczestniczyli w zorganizowanej nowatorskiej grze wirtualno – plenerowej związana z ww. tematyką.

W trakcie gry, uczestniczyło w niej ok. 60 uczniów z klas 4 - 6 oraz 10 nauczycieli. Uczestnicy poruszali się w kilkuosobowych zespołach, pomiędzy siedmioma usytuowanymi „stoiskami”. Uczniowie odszukiwali właściwe miejsce, które oznaczone były kartami z QR Kodami. Drużyny wykonywały wyznaczone zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej i zdobywały punkty, jak również omawiały pozytywne strony Internetu, z którymi mają do czynienia na co dzień. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie „zaliczyła” zadania – „złapała wirusa komputerowego”, poddawana była kwarantannie – leczeniu na stanowisku „Level 4” – gdzie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką Dni Bezpiecznego Internetu w 2017 roku.

Grupy wraz z opiekunami otrzymywały „Karty Logowania Drużyny” wraz z zawartym dla niej QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Jeżeli uczestnicy nie posiadali smartfonu z odpowiednią aplikacją, były przygotowane karty z alternatywną formą wskazania stanowiska oraz zadania do wykonania.

Każdy z uczestników gry wirtualno – plenerowej otrzymał drobny upominek, natomiast drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały nagrody w postaci koszulek, plecaków, kubków, itp.

Zaproponowana forma działań edukacyjnych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, spełniła oczekiwania uczniów biorących udział w grze, jako ciekawa forma zdobywania wiedzy o bezpiecznych zachwianiach w korzystaniu z sieci internetowej.

Ponadto w pierwszej połowie miesiąca marca, planowane są szkolenia dla rodziców uczniów, jak i kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie, które będzie obejmować obszar cyberzagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci w trakcie swojego pobytu w Internecie oraz pozytywy płynące z korzystania z Sieci.

 

Certyfikat ZPB dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

21 lutego 2017 roku w siedzibie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. Tomasz Miłkowski wręczył na ręce JM Rektora KA -  prof. zw. dr hab. Jerzego Malca oraz Kanclerza prof. nadzw. dr Klemensa Budzowskiego - Certyfikat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2016 – 2020.

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. Jednym z obszarów realizowanym w ramach bieżącej współpracy obu stron, była poprawa poczucia mieszkańców oraz wypracowanie modelowych rozwiązań w codziennych kontaktach funkcjonariuszy policji z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Tak tworzyły się podwaliny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) w Małopolsce, który koordynowany jest przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie. W początkowym etapie realizowany był tylko w placówkach gimnazjalnych i przybrał wtedy nazwę „Bezpieczne gimnazjum”. Jednak jego innowacyjność pozwoliła na rozszerzenie działania na pozostałe poziomy nauczania dzieci i młodzieży.

Projekt ZPB aktualnie realizowany jest w dwóch głównych obszarach: placówki oświatowe i uczelnie wyższe.

Główne idee projektu to:

 • Zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie
 • Świadomość wspólnych celów
 • Świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia,
 • Komunikacja pomiędzy partnerami

Wypracowany w ramach projektu model współpracy:

 • Tworzy trwały system współdziałania wielu podmiotów
 • Identyfikuje problemy i ich uwarunkowania:
 • Co lub/i kto ma wpływ na ich pojawienie się
 • Co lub/i kto ma wpływ na ich ograniczenie
  • Pozwala precyzyjnie skonstruować plan działania
  • Uwalnia od formalizmów i biurokracji
  • Tworzy koalicję – gdzie współdziałanie partnerów staje się nawykiem!!!

                        W praktyce – dobierani są partnerzy (samorządy lokalne, księża, Straż Miejska/ Straż Gminna, Policja, rady dzielnic, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, itp.) do zdiagnozowanego problemu, którzy pozwalają nam go skutecznie rozwiązać. Zostają wyznaczone wspólne zadania z określonym terminem realizacji. Pozwala to na skuteczne i szybkie niwelowanie występujących problemów. Po spełnieniu wymogów określonych w:

 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”

następuje proces certyfikacji.

Aktualnie w ramach projektu ZPB – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” realizowany jest on w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, placówkach ponadgimnazjalnych. Dotychczas odbyło się już 12 edycji projektu ZPB „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, gdzie:

 • 359 placówek oświatowych aktualnie uczestniczy w projekcie
 • 304 placówki oświatowe posiadają aktualnie Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • 73 placówki oświatowe posiadają aktualnie tytuł „Lider Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W obszarze uczelni wyższych projekt realizowany jest obecnie na terenie:

 • Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (certyfikat do października 2017)
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (certyfikat do października 2020)
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (certyfikat do października 2019)
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (certyfikat do października 2016)
 • Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (certyfikat do października 2020).

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do projektu w latach 2007 / 2008, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznaniu jej w 2008 roku Certyfikatu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2008 - 2012. Należy zaznaczyć, że była to pierwsza Uczelnia niepubliczna, która otrzymała taki certyfikat.

JM Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie utworzył stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Bezpieczeństwa. Uczelnia prowadzi szkolenia dla swoich studentów, pracowników administracji oraz pracowników naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Organizowane są także m. in. wspólne ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Policji, wojska, służb ratowniczych obejmujące zagrożenia terrorystyczne – zdarzenia masowe. Policjanci wspólnie z pełnomocnikiem rektora, prowadzą na początku każdego roku akademickiego szkolenia dla studentów pierwszego roku studiów z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz występujących zagrożeń.

Ponowny proces certyfikacji uczelnia przeszła w 2012 roku, co pozwoliło na przedłużenie ważności Certyfikatu na lata 2012 – 2016. W 2016 roku Krakowska Akademia zgodnie z obowiązującym „Regulaminem…” spełniła wymogi audytu przed certyfikacyjnego i otrzymała 26 pkt. na 30 możliwych, co pozwala na kolejne przedłużenie ważności Certyfikatu ZPB – „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2016 – 2020”.

Z wizytą u seniorów...

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie wzięli udział w spotkaniu z Seniorami z Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych przy ul. Ułanów w Krakowie. Tematyka seminarium obejmowała obszar związany z bezpieczeństwem osób starszych. W trakcie spotkania przedstawiono zgromadzonym Seniorom informacje dotyczące zagrożeń z jakimi mogą się zetknąć na co dzień oraz sposoby zapobiegania niepożądanym sytuacjom.  

Spotkanie miało na celu przypomnienie Seniorom tematyki związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób starszych oraz przedstawienie przykładów oszustw dokonywanych metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, a także zawierania korzystnie umów.

Ponadto policjantki odpowiadały na pytania uczestników związane z tematyką prelekcji oraz rozmawiali o problemach  jakie dotykają osoby starsze, a które mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Seniorzy chętnie dzieliły się z gośćmi swoimi doświadczeniami życiowymi, niejednokrotnie przykrymi dla nich, ale pozwalającymi im na wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
W spotkaniu uczestniczyli również opiekunowie.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

W dniu 15 lutego 2017 dzieci oraz młodzież z placówek oświatowych z terenu Krakowa, a także seniorzy z Klubu Seniora w Liszkach wzięli udział w obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zorganizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta st. bryg. Sławomir Wojta, który podkreślił ważność numeru 112 oraz działań podejmowanych przez służby ratunkowe. Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Józef Pilch, który przypomniał między innymi o możliwościach wykorzystywania numeru alarmowego w sytuacjach zagrożenia oraz dodał, że na numer 112 dzwonimy w przypadku wymagającym interwencji pogotowia, straży pożarnej czy policji. Wśród zaproszonych gości byli: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, Zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Marek Maślerz oraz Wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

W ramach wizyty uczestniczący mieli okazję zobaczyć oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych stanowisk: Policji, Straży Pożarnej, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Muzeum Ratownictwa oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego-Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Celem obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 jest rozpowszechnianie wiedzy o numerze, poznawanie zasad działania systemu powiadamiania ratunkowego, podstawowa edukacja w zakresie korzystania z numeru 112 oraz nauka w zakresie przeprowadzania pierwszej pomocy oraz poznanie działalności poszczególnych służb.

Na specjalnie przygotowanym stanowisku policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie tłumaczyli, jak we właściwy sposób oraz w jakich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Dodatkowo uczestnicy otrzymali materiały profilaktyczne, które mają im przypominać zasady działania służb ratunkowych. Natomiast dorośli mogli skorzystać z alkogogli (symulujących stan po spożyciu alkoholu). Każdy odwiedzający mógł zobaczyć sprzęt policyjny – m.in. radiowóz z możliwością zrobienia sobie zdjęcia.

Mundurowi wręczyli dzieciom malowanki, testy, krzyżówki oraz odblaski. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Odwiedzający nasze stanowisko mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem” pomagającą policjantom w prowadzonych akcjach prewencyjnych.  

 

Kolejne spotkanie z inspektorem Wawelkiem - CieniawaSki

​W dniu 9 lutego 2017 roku na stoku narciarskim „CieniawaSki” odbyły się zawody narciarskie dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Komisariatu Policji w Grybowie. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem).

W kategorii wiekowej 6-9 lat nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca Oskar Poręba, drugie miejsce Adam Matras oraz miejsce trzecie Maria Kogut. W konkursie dla dzieci powyżej 9 roku życia nagrodzeni zostali: pierwsze miejsce zdobyła Emilia Ściegienna, drugie miejsce Michał Michalik oraz miejsce trzecie Oskar Waligóra. Nagrodami głównymi były między innymi kaski narciarskie przekazane w ramach kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Najmłodszy uczestnik Jakub Kowal za udział w konkursie został wyróżniony maskotką „Inspektora Wawelka", przekazaną przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy wzięli udział w rozgrzewce wraz Inspektorem Wawelkiem, którą tym razem przeprowadzili policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

Współorganizatorami imprezy byli: stacja narciarska „CieniawaSki”, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Warta S.A., Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

Bezpiecznie na stoku z inspektorem Wawelkiem - Jurasówka

W dniu 4 lutego 2017 roku na stoku narciarskim „Jurasówka” w Siemiechowie odbyły się zawody narciarskie dla dzieci. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Urzędu Gminy w Gromniku. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem).

W kategorii wiekowej 6-10 lat nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca Adrian Zając, drugie miejsce Zuzanna Osysko oraz miejsce trzecie Milena Galas. W konkursie dla dzieci powyżej 10 roku życia nagrodzeni zostali: pierwsze miejsce zdobył Miłosz Słowik, drugie miejsce Angelika Słowik oraz miejsce trzecie Marcelina Martuś. Nagrodami głównymi były między innymi kaski narciarskie przekazane ramach kampanii, pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Dwoje najmłodszych uczestników za udział w konkursie: Natalia Starzyk oraz Rozalia Kajmowicz otrzymało maskotki „Inspektora Wawelka", przekazane przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.

W trakcie odbywających się zawodów „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” nieuczestniczące dzieci i młodzież mogły wziąć udział w różnego rodzaju quizach, rebusach i zabawach przygotowanych przez policjantów z KMP w Tarnowie.

Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował „Inspektor Wawelek”, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

Współorganizatorami imprezy byli: stacja narciarska „Jurasówka”, Urząd Gminy w Gromniku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Warta S.A., Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

 

„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - uroczyste przekazanie materiałów edukacyjnych

8 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie nastąpiło uroczyste przekazanie materiałów zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Urząd Marszałkowski reprezentował  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, natomiast Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Paweł Dzierżak.

Inspektor Paweł Dzierżak złożył na ręce Wicemarszałka Wojciecha Kozaka podziękowanie za sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, które będą wykorzystane w realizacji projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.  Zastępca Komendanta podkreślił, że przedmiotowe działania profilaktyczne realizowane w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, cieszą się bardzo dobrym odbiorem nie tylko u nauczycieli ale zwłaszcza wśród rodziców.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak przypominał, że Internet jest miejscem, w którym na dzieci i młodzież czyhają liczne zagrożenia. Dlatego, jak podkreślił tak ważne jest stałe edukowanie najmłodszych pod tym względem. Ponadto podziękował policjantom za zaangażowanie w realizację projektu, a w szczególności za prowadzone spotkania edukacyjne z dziećmi.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przedstawienie jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z Internetu, jak reagować na internetowe zagrożenia oraz w jaki sposób ich unikać. Policjanci prowadzą spotkania z dziećmi, podczas których wykorzystują opracowane przez NASK materiały profilaktyczno - edukacyjne m. in.: ćwiczenia dla dzieci „Przygody Plika i Foldera”, broszura „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”, Ulotka, plakat, poradnik i broszura „Zakup kontrolowany”, film i audiobook „Przygody Plika i Foldera w Sieci”, pakiet edukacyjny „Zostań znajomym swojego dziecka”, film „Owce w Sieci”.

Pilotażowo projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” rozpoczął się w IV kwartale 2012 roku na terenie trzech powiatów województwa małopolskiego: tarnowskiego, sądeckiego, myślenickiego, a także na terenie miasta Krakowa. Od stycznia 2013 roku projekt rozszerzono na wszystkie komendy powiatowe i miejskie Policji woj. małopolskiego - docelowo projekt ma objąć wszystkie szkoły podstawowe w Małopolsce (1459 szkół podstawowych). Adresatami projektu są dzieci klas 4-6 szkół podstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele. Od początku realizacji projektu (do 31.12.2016 roku) policjanci odwiedzili 1425 placówek oświatowych, gdzie przeprowadzili 12428 spotkań, w których uczestniczyło 259576 uczniów, 40990 rodziców oraz 18154 nauczycieli i pedagogów.

Do tej pory, w ramach projektu odbyło się sześć konferencji szkoleniowych przygotowanych przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Instytutem Badawczym „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa”. W konferencjach tych uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi) oraz ze wszystkich jednostek podległych garnizonu małopolskiego. Celem konferencji było podniesienie kompetencji zawodowych i dydaktycznych policjantów realizujących projekt, w sumie przeszkolono 100 funkcjonariuszy.

 

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

27 grudnia 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół  certyfikujący  złożony  z policjantów  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie w oparciu o zapisy Aneksu do Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 23 placówki oświatowe z województwa małopolskiego  mogą pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

Protokół posiedzenia Zespołu Certyfikującego

 

„Bezpieczne zakupy” 

Przez kilka przedświątecznych dni policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzali działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w krakowskich galeriach handlowych. Mundurowi przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Działania profilaktyczne skierowane były również do osób starszych, które miały na celu przestrzeganie ich, jak zapobiegać oszustwom na przykład tzw. metodą na wnuczka. Policjanci rozmawiali z osobami starszymi i przekazywali informacje oraz ulotki o sposobach działania sprawców.  Udzielając porad informowali, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy nieznajomym, gdyż sprawcy mogą podawać się za krewnych, kurierów, czy policjantów po to, aby oszukać i zdobyć pieniądze.

Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały elementy odblaskowe oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki.

 

Przedświąteczne porady Policji

W dniach 17 i 20 oraz 21 grudnia 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie przeprowadzą działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w krakowskich galeriach handlowych. 

Akcja „Bezpieczne zakupy” organizowana jest, jak co roku w okresie przedświątecznym. W czasie najgorętszych przygotowań często tracimy czujność, co może doprowadzić do przykrych zdarzeń, których konsekwencje popsują nam humor i radość z zakupów.

Policjanci w tych dniach w galeriach handlowych będą udzielać porad na temat bezpiecznych zakupów, jak nie stać się ofiarą przestępstwa oraz jak należy zabezpieczyć swoje mienie. Specjaliści opowiedzą o bezpiecznych transakcjach elektronicznych, bankomatowych czy wykorzystaniu kart płatniczych.

Ważne informacje zostaną przekazane również seniorom, którzy często przez swoją dobroć padają ofiarą naciągaczy. Podczas spotkania z klientami centrum handlowego policjanci będą także mówić, jak zapobiegać kradzieżom kieszonkowym, dbać o bezpieczeństwo dzieci oraz udzielą porad, na co zwracać uwagę, by w okresie świątecznym uniknąć włamania do mieszkania, czy pozostawionego na parkingu samochodu.

W ramach akcji „Bezpieczne zakupy” przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, będą również uczulać klientów, aby w przypadku zauważenia, pozostawionych podejrzanych bagaży czy pakunków,  przekazywali informacje o nich ochronie sklepów.

„Bezpieczne zakupy” to także okazja dla dzieci do spotkania się z maskotką krakowskiej policji - Inspektorem Wawelkiem.

 

Spotkanie z gimnazjalistami z Waganowic

W dniu 07.12.2016 roku w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i projektu „My Małopolska” przeprowadzono spotkanie z klasą gimnazjalistów z miejscowości Waganowice w zakresie zajęć „profilaktyka zagrożenia narkotykowego”, oraz „profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni”. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie na Osiedlu Teatralnym. 

Mikołaj w 16 Batalionie Powietrznodesantowych w Krakowie 

W  dniu 4 grudnia 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  uczestniczyli w mikołajkach zorganizowanych dla dzieci żołnierzy i pracowników 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie. Dla dzieci policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne przy którym mogły otrzymać materiały informacyjno – edukacyjne, elementy odblaskowe oraz drobne upominki. Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich linii papilarnych.  Ponadto milusińscy mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne.

 

,,Mój znaczek odblaskowy” 

Pod takim tytułem odbył się tegoroczny konkurs plastyczny dla dzieci 5 oraz 6-letnich zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole nr 115 na osiedlu Albertyńskim 23 w Krakowie przy współudziale  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 25 listopada 2016r. Celem  była popularyzacja noszenia odblasków od najmłodszych lat oraz kształtowanie dobrych nawyków i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.  Komisja konkursowa w składzie: nadkom. Izabela Ciarka , sierż. szt. Beata, st. sierż. Monika Kołodziejczyk-Knapik z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz st. strażnik Jacek Gronowski ze Straży Miejskiej wyłoniła i nagrodziła 8 prac postanawiając przyznać 3 miejsca punktowane i 5 wyróżnień.

PRACE NAGRODZONE:

I MIEJSCE –   Bartek Pardała        Samorządowe  Przedszkole nr 5 Kraków                      
II MIEJSCE – Ewa Filarska            Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Stargard      
III MIEJSCE – Igor Krupa             Miejskie Przedszkole nr 3 Ustka

PRACE WYRÓŻNIONE
1.Karol Molenda              Samorządowe Przedszkole nr 116 Kraków
2.Jakub Zaręba              Niepubliczne Przedszkole ,,Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Tychy
3.Filip Hryciuk               Niepubliczne Przedszkole ,,Słoneczko” w Mostowie 
4.Zuzanna Matyszok        Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
5.Ania Bernacka             Przedszkole przy Zespole Szkół w Łukowcu

Grono pedagogiczne Samorządowego Przedszkola nr 115 oraz policjanci i strażnicy miejscy od lat propagują wśród najmłodszych idee noszenia odblasków. Mają również nadzieję, że wszelkie działania mające na celu podnoszenia świadomości dzieci w kwestii dbania o bezpieczeństwo własne i innych w przyszłości sprawi, że na naszych drogach będzie mniej wypadków z udziałem pieszych.

Z wizytą w Przedszkolu nr 7 w Olkuszu 

W dniu 27  października 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  odwiedzili dzieci z Przedszkola nr 7  w Olkuszu. W trakcie wizyty dzieci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą, kontaktu z psem. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Dzieci również mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji, jak wygląda sprzęt policyjny. Wspólnie z policjantami dzieci odwiedził również Inspektor Wawelek – maskotka KWP w Krakowie.

 

Bezpieczeństwo w Internecie - Szkoła Podstawowa Świętej Rodziny w Krakowie

W dniu 21 października 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej Świętej Rodziny w Krakowie. W trakcie spotkań omówiono z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z internetu, przedstawiono z jakimi niebezpieczeństwami dzieci mogą się spotkać w trakcie korzystania z komputera oraz telefonów komórkowych, jak należy zachowywać się w szkole, podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą oraz co to są zachowania niebezpieczne. 

 

„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - konferencja w Zakopanem 

W dniach 3 – 5 października 2016 roku w Zakopanem została zorganizowana przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie oraz Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego szósta konferencja szkoleniowa obejmująca profilaktykę cyberzagrożeń w ramach realizacji projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Do udziału w konferencji zostało zaproszonych 104 policjantów z Komend Powiatowych Policji, Komend Miejskich Policji, Komisariatów Policji, Posterunków Policji, jak również z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy w swoich jednostkach zajmują się prewencją kryminalną i profilaktyką społeczną.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Sylwia Grzesiak – Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Słowa powitania skierował także do zgromadzonych uczestników I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Paweł Dzierżak.

Obecni na konferencji byli także:

 • Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pan Marcin Ślusarski
 • Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie – mł. insp. Piotr Kulesza
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie – podinsp. Jacek Górecki

Prelegentami, którzy prowadzili warsztaty dla uczestników konferencji byli:

 • mł. insp. Jan Klima – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie – „Ochrona danych osobowych i danych wrażliwych w cyberprzestrzeni”
 • Pan Mariusz Fila – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie – „Dzieci i młodzież w Internecie – szanse i zagrożenia, nowe trendy”
 • dr Alicja Żyłka, dr Łukasz Faber – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – „Prywatność i bezpieczeństwo w Sieci – przegląd zagrożeń i metod ochrony”
 • Pani Marta Witkowska – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – jak prowadzić skuteczne działania edukacyjne”.

Zauważyć należy, że projekt jest realizowany na terenie Małopolski od 2012 roku. Dotychczas projektem zostało objętych 1389 szkół podstawowych, prawie 240 tysięcy dzieci, 38 tysięcy rodziców i opiekunów i ponad 16 tysięcy nauczycieli i pedagogów.

Konferencja była też okazją do omówienia aktualnych wyzwań stojących przez Policją, tj. m.in. realizacji:

 • Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 – 2018
 • Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018
 • Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

oraz

 • Aplikacji „Moja komenda”.

 

Dojazdów - Festyn rodzinny 

W dniu 16 września 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie ze Strażą Miejską z Krakowa wzięli udział w festynie w miejscowości Dojazdów.  Dla dzieci i młodzieży policjanci przygotowali różnego rodzaju konkursy tj. rebusy, quizy, krzyżówki dotyczące  bezpieczeństwa.

Dodatkowo zostało przygotowane stanowisko profilaktyczne, przy którym można było otrzymać materiały informacyjno – edukacyjne, malowanki oraz drobne upominki. Najmłodsi otrzymywali pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. 

Ponadto milusińscy mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne.

 

 

„Marsz Jamników”  

W dniu 11 września 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie organizowanej przez Radio Kraków „Marsz Jamników”. Policjanci omawiali zasady funkcjonowania „Zielonej strefy” (mail, który jest umieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek Policji). „Zielona strefa” została utworzona w celu wymiany informacji na temat przypadków znęcania się nad zwierzetami oraz łamiania przepisów CITES – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wygnięciem. Poruszano także kwestię odpowiedzialności prawnej opiekunów zwierząt oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami. 

 

Łysokanie - Spotkanie z Policją 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wzięli udział w plenerowym spotkaniu prewencyjnym w miejscowości Łysokanie.  

Dla dzieci i młodzieży policjanci przygotowali różnego rodzaju konkursy tj. rebusy, quizy, krzyżówki dotyczące  bezpieczeństwa podczas wakacji jak również w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolonego. Dodatkowo zostało przygotowane stoisko profilaktyczne przy którym można było otrzymać materiały informacyjno – edukacyjne, malowanki oraz drobne upominki. Najmłodsi otrzymywali pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.  Ponadto milusińscy mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci przymierzając mundury policyjne.

Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs na logo miejscowości Łysokanie a główną nagrodę wręczył gość honorowy Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

 

Bezpieczeństwo w turystyce - Gorczański Park Narodowy 

W dniu 13 sierpnia 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej organizowanej przez Gorczański Park Narodowy „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym”. W trakcie spotkanie na uczestników czekało wiele atrakcji: warsztaty etnograficzne, zabawy przyrodnicze, oraz wycieczki w góry z przewodnikiem. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania profilaktyczno – edukacyjne, mające służyć poprawie bezpieczeństwa turystów, poprzez podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń i sposobów ich unikania oraz szukania pomocy w razie potrzeby. Adresatami działań były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe wypoczywające w górach.

 

„Bezpieczne wakacje” w CH Czyżyny

W dniu 22 czerwca 2016 roku w ramach „Bezpiecznych Wakacji” policjanci Wydziału Prewencji oraz Komisariatu Wodnego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w pikniku dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Centrum Handlowe „Czyżyny” w Krakowie.

W trakcie imprezy przeprowadzono liczne pokazy oraz konkursy promujące zdrowy styl życia, a także kształtujące bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym. Podczas powyższego przedsięwzięcia uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Nowej Huty wzięli udział w prelekcjach na temat bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Każda osoba, która odwiedziła nasze stanowisko otrzymała materiały promujące zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w miejscu zamieszkania. Najmłodszym przekazano również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.W zorganizowanych konkursach uczestnicy zostali również nagrodzeni odblaskami, materiałami profilaktycznymi oraz słodkim upominkiem.

[23.06.2016]

„Bezpieczne wakacje” w CH Czyżyny - zaproszenie

W dniu 22 czerwca 2016 roku w godzinach od 10:00 – 17:00 – na terenie Centrum Handlowego Czyżyny odbędzie się impreza pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, której celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wakacji nad wodą, w mieście i w górach oraz nauka odpowiedniego reagowania w razie realnych zagrożeń. Dzieci będą także miały okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

W programie imprezy przewidziane są liczne konkursy i zabawy dla dzieci – w tym tor przeszkód sprawdzający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze, wielka gra planszowa „Bezpieczny powrót do domu”  z użyciem znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych oraz zdobywanie dziecięcego prawa jazdy. Dla chętnych będzie także możliwość wykonania zdjęcia oraz spotkanie z maskotką krakowskiej Policji – Inspektorem Wawelkiem.

[21.06.2016]

 

Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” - Konferencja

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie już po raz czternasty zorganizowały wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

Tegoroczna konferencja pt. „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja, a zaczyna przemoc?” odbyła się w dniu 08 czerwca 2016 roku w Muzeum Żydowskim „Galicja” w Krakowie, która wpisała się w obchodzony 4 czerwca „Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji”.

Celem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci uwikłanych w przemoc, zarówno jako osób jej doświadczających, jak i niejednokrotnie – stosujących przemoc w relacjach rówieśniczych. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka na temat przemocy w wychowaniu, wzbogacone prezentacją wyników badań prowadzonych przez Rzecznika w tym obszarze. Dalsze rozważania były poświęcone problematyce zachowań krzywdzących stosowanych przez dzieci, agresji dzieci w tym przemocy rówieśniczej, a także przemocy z wykorzystaniem nowych technologii. Przedsięwzięcie było również okazją do zapoznania się z działaniami małopolskiej Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy. Istotnym punktem konferencji, stanowiącym rozwinięcie poruszanych zagadnień, pozwalającym na wymianę doświadczeń w omawianych obszarach były panele dyskusyjne.

W trakcie konferencji miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy”. Nagrody były przyznawane jednostkom administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacjom pozarządowym.

Biorąc pod uwagę spełnienie przez gminy i powiaty wskazanych w Regulaminie konkursu kryteriów, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań, Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody:

dla najlepszego powiatu:

Powiat limanowski

podmiot zgłaszający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie
w realizowane działania.

dla najlepszej gminy:

Gmina Polanka Wielka

podmiot zgłaszający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej – za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji.

oraz przyznać wyróżnienia dla gminy:

Gmina Miejska Kraków

podmiot zgłaszający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy.

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła organizację pozarządową, która złożyła kwestionariusz uczestnictwa tj. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS – za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.

[13.06.2016]

„Przywrócić Dzieciom Uśmiech”

W dniu 5 czerwca 2016 roku w miejscowości Żmiąca k/Laskowej odbyło się IX Spotkanie Dzieci oraz ich Przyjaciół połączone z Małopolskimi Spotkaniami Rodzin Adopcyjnych. Była to impreza plenerowa przygotowana dla dzieci z Domu Dziecka w Żmiącej, Ośrodka Adopcyjnego i Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z Krakowa.

Imprezę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa.

W przedsięwzięciu udział wzięli również policjanci Wydziału Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz przewodnicy wraz z psami służbowymi z KMP w Nowym Sączu. Najmłodsi mogli przymierzyć mundury policyjne, obejrzeć sprzęt i wyposażenie policjanta, dzięki czemu mogli zapoznać się z pracą Policji oraz poczuć się przez chwilę jak prawdziwi policjanci.

 

Dzieci  otrzymały materiały profilaktyczne, malowanki, drobne upominki oraz  pamiątkową kartkę „Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. 

[10.06.2016]

„Rodzinne Święto Patrona – Festiwal Nauki, Wiedzy i Kultury”

W dniu 5 czerwca 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej z okazji Rodzinnego Dnia  Patrona   zorganizowanego  w Zespole Szkół w Więcławicach Starych.

Policjanci dla dzieci przygotowali  stanowisko profilaktyczne przy którym każdy mógł zapoznać się z pracą Policji, zobaczyć sprzęt policyjny oraz zrobić sobie zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym dzieci i młodzież mogła również porozmawiać z policjantami  o zasadach bezpiecznych zachowań podczas spędzania wolnego czasu nad wodą , w górach, w miejscu zamieszkania, co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji
i jak ich uniknąć oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie dzieci otrzymały materiały profilaktyczno –informacyjne pn. „Bezpieczna Woda”, „Bezpieczne Wakacje” oraz elementy odblaskowe.

Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.

[10.06.2016]

 

I Małopolska Olimpiada o Bezpieczeństwie  dla Przedszkolaków” - finał

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Komisariacie Policji w Trzebini odbył się finał „I Małopolskiej Olimpiady o Bezpieczeństwie dla Przedszkolaków”. Celem Olimpiady było sprawdzenie wiedzy dzieci z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się różnych sytuacjach, kształtowania odpowiednich postaw dotyczących unikania zachowań ryzykownych oraz promowania bezpiecznego stylu życia.

W pierwszym etapie Olimpiady dzieci z przedszkoli z woj. małopolskiego w swoich przedszkolach odpowiadały na pytania w  formie quizu oraz wykonywały prace plastyczne, które  jury w dniu 21 marca br. oceniło i  wyłoniło 15 finalistów. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody oraz dyplomy.

[19.04.2016]

„I Małopolska Olimpiada o Bezpieczeństwie dla Przedszkolaków” - I etap

W dniu 21.03.2016 roku został zakończony I etap „I Małopolskiej Olimpiady o Bezpieczeństwie  dla Przedszkolaków”. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Trzebini zebrało się jury, które oceniło nadesłane prace i wyłoniło  15  przedszkolaków -  finalistów.

[31.03.2016]

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

W dniu 19 i 20 marca 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w CH Czyżyny oraz M1 w Krakowie. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.

Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób robiących zakupy w obu centrach, a w szczególności przez osoby starsze, które zadawały policjantom dużo pytań oraz dzieliły się spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Natomiast dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały upominki oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie,  jednak dużą popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle „Inspektor Wawelek”, który wręczał dzieciom cukierki. 

[30.03.2016] 

Tydzień z Internetem w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

Kolejne spotkanie z seniorami w ramach Tygodnia z Internetem odbyło się w Bibliotece Głównej na os. Stalowym w Nowej Hucie. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opowiedzieli o zagrożeniach wynikających z nieprzemyślanego korzystania z Internetu.

Dziś Internet to nie tylko rozrywka, ale także dla wielu narzędzie pracy. Każdego dnia przy pomocy internetu dokonujemy transakcji finansowych, albo robimy zakupy. Podczas spotkania policjanci apelowali, by być rozważnym, aby nie stać się ofiarą oszustów, którzy mogą wykorzystać naszą niewiedzę i np. wykraść nasze dane lub doprowadzić do nieuczciwej transakcji. Mundurowi przypomnieli słuchaczom o zasadzie ograniczonego zaufania ponieważ nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. Seniorzy nie tylko wysłuchali prelekcji, ale również aktywnie uczestniczyli w zajęciach. 

[30.03.2016] 

Tydzień z Internetem 2016

W ramach realizacji projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” oraz obchodów „Tygodnia z Internetem 2016”, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie - na zaproszenie Filii nr 8 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej - uczestniczył w spotkaniu z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie.



Przeprowadzone spotkanie obejmowało tematykę dotyczącą zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci komputerowej – Internetowej oraz promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.

[30.03.2016] 

Wizyta w Środowiskowym Domie Samopomocy

W dniu 15 marca 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie odwiedzili uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa. Spotkanie z słuchaczami było okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i odpowiedzialności prawnej. Szczególną uwagę mundurowi poświęcili  zmianom w przepisach oraz przedstawili zasady postępowania w sytuacji, w której  mogą stać się ofiarą lub świadkiem przestępstwa bądź wykroczenia.


Dodatkowo omówiono tematykę dotyczącą stosowania się do przepisów prawa na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszego. Na zakończenie przekazano zebranym elementy odblaskowe. 

 [30.03.2016]

Tydzień z Internetem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

W poniedziałek 14 marca2016 rokuw Bibliotece na Rajskiej w Krakowie policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z seniorami w ramach Tygodnia z Internetem.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku spotkania odbywają się pod hasłem „Bezpieczny e-konsument”.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim:

 • Jak bezpiecznie zarządzać swoimi danymi w Internecie?
 • Jak zabezpieczać swoje dane? Jak tworzyć bezpieczne hasła do swoich kont? Czym może grozić niewylogowanie się z publicznych komputerów?
 • Jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych?
 • Jak bezpiecznie płacić za zakupy?
 • Jakie są podstawowe prawa konsumenckie przy zakupach w Internecie?
 • Kto (lokalnie) może pomóc w dochodzeniu swoich praw przy zakupach w Internecie?

[16.03.2016]

Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

W dniach 09-12 marca 2016 roku w Zakopanem dwudziestoosobowa grupa policjantów z „Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” uczestniczyła w I części Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Organizacja jest światowym ruchem zrzeszającym ludzi dobrej woli, na co dzień strzegących prawa, głównie policjantów oraz innych służb.

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: nadkom. Izabela Ciarka, sierż. szt. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji oraz mł. insp. w st. spocz. Stanisław Bodecki oraz nadkom. w st. spocz.  Janusz Satko-Skawiński.

Miejscem rozpoczęcia sztafety był cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie od płonącego znicza znajdującego się na grobie znanego olimpijczyka Stanisława Marusarza zapalono pochodnię. Następnie mundurowi zanieśli ogień na Plac Niepodległości, gdzie
w obecności mieszkańców oraz dziennikarzy dokonali uroczystego odpalenia pochodni olimpijskiej. Tradycją stało się, że podczas biegów towarzyszyli nam sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną z różnych Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych-Polska. Kolejnym etapem był bieg z pochodnią głównymi ulicami Zakopanego, gdzie na trasie do Wielkiej Krokwi zawodnicy wzbudzili wielkie zainteresowanie zarówno gospodarzy miasta, jak i turystów. Wieczorem odbyła się Ceremonia Otwarcia Igrzysk, w której wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Duda – Honorowy Patron Olimpiad Specjalnych. Podczas uroczystości policjanci uczestniczyli w zapaleniu znicza olimpijskiego.

Przez kolejne dwa dni mundurowi jako wolontariusze czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz pomagali w sprawnym przeprowadzeniu zawodów sportowych w Centralnym Ośrodku Sportu Wielka Krokiew Zakopane. Podczas Ceremonii Zamknięcia pierwszego etapu Zimowych Igrzysk Znicz Olimpiad Specjalnych został zgaszony, natomiast „Ogień Nadziei” w asyście policjantów przekazany Strzegącym Prawa do Białegostoku.

[15.03.2016]

Mapy Zagrożeń

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych w obszarze założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa
w Polsce przeprowadzonych na poziomie wojewódzkim.

woj. małopolskie - LINK do dokumentu 

Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem

W dniu 22 stycznia 2016 roku na stoku narciarskim „RyterSki Raj” odbyły się zawody narciarskie dla dzieci w wieku 3-13 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komisariatu Policji w Piwnicznej Zdroju oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie.

Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd na nartach). Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody, które zostały przekazane przez Europe Direct w Krakowie. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał element odblaskowy Caritas. Pogoda i frekwencja uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem” dopisały, atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki.

Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski „RyterSki Raj”, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Warta oraz Wawel S.A. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował również policyjny smok, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów.

[25.01.2016]

Bezpieczne ferie w mieście

W ramach akcji „ Bezpieczne ferie w mieście” w dniach 13 oraz 18 stycznia 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie.  W trakcie wizyty dzieci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, omówiono zasady bezpiecznego spędzania czasu na podwórku i w domu, gdy wyjeżdżamy na narty lub gdy spędzamy czas na zjeżdżaniu na sankach.

Przećwiczono również z dziećmi jak należy zachować się w sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia załamania się lodu podczas jeżdżenia na łyżwach. Ponadto zwrócono uwagę na  kontakty z osobami obcymi,a także z psami. Przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.

Dzieci również mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji. Na spotkanie z dziećmi przyjechali również przewodnicy psów służbowych z pieskami, którzy opowiedzieli o ich pracy. 

[20.01.2016] 

Profilaktyka w Klubie Seniora

Na zaproszenie osób stowarzyszonych w Klubie Seniora w Krakowie w dniu 15 stycznia 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie spotkali się z przybyłymi na spotkanie seniorami, którym przybliżona została tematyka

-        jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,

-        oszustwa metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, itp.,

-        przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, bankowość elektroniczna, oszustwa internetowe, korzystanie z bankomatów

[18.01.2016] 

24 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień, ok. 300 policjantów mundurowych i po cywilnemu, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących oraz wszystkich uczestników imprez towarzyszących WOŚP w Krakowie.

Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci, a także prowadzili działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w jednej z krakowskich galerii zorganizowali stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz udzielali porad jak uniknąć zagrożeń. Mundurowi informowali osoby starsze, m. in:

 • jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,
 • zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,
 • oszustwa metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, itp.,
 • przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, bankowość elektroniczna, oszustwa internetowe, 

Dodatkowo można było się dowiedzieć o ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Nieskradzione.pl. Kampania ta ma na celu uświadomienie wszystkim Polakom, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby nie paść ofiarą kradzieży tożsamości. 

Ponadto wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne, a także elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli również przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kartki pamiątkowe, na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. 

[12.01.2016]

Z wizytą w SP nr 1 w Skawinie

W dniu 5 stycznia 2016 roku policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie  odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Skawinie.  W trakcie wizyty dzieci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą, kontaktu z psem. Ponadto rozmawiano z dziećmi na temat agresywnych zachowań w szkole. Przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. 

[08.01.2016]



 

starsze artykuły:

2015 r.

2014 r.

2013 r.