Unikaj zagrożeń

 

Seniorze! Nie daj się oszukać! – policjanci przypominają

27 lutego 2018 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się uczestnikami Klubu Samopomocy – Aktywizacyjnego przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie, aby uwrażliwić seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami przestępstwa.

Spotkanie było okazją do zwiększenia świadomości osób starszych w sytuacjach, w których przestępcy wykorzystują łatwowierność, by w ten sposób pozbawić ich  majątku, na który pracowali całe życie. Omówili także tematykę związaną m. in.: z przestępczością internetową, wpuszczania do mieszkania osób nieznajomych, przedkładania do podpisu różnych umów. Dodatkowo zaznajomiono ich jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - internetowej aplikacji, dzięki której można zgłaszać Policji miejsca, gdzie dzieje się coś złego.

Mundurowi odpowiadali na pytania gospodarzy związane z tematyką spotkania, jak również innymi problemami, z jakimi codziennie borykają się osoby starsze, a mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Na zakończenie wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”.
 

Seniorze - bądź czujny

Ulotka do pobrania

  

Kolejne spotkanie w ramach „Bezpiecznego Seniora"

15 listopada 2016 roku, w sali multimedialnej, która mieści się w podziemiach kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Meissnera 20 w Krakowie, nadkom. Izabela Ciarka oraz sierż. szt. Beata Wcisło - koordynator działań w zakresie bezpieczeństwa Seniorów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkały się z osobami starszymi. Policjantki na co dzień realizują zadania w zakresie profilaktyki społecznej. 

Spotkanie miało na celu przypomnienie Seniorom tematyki związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób starszych oraz przedstawienie przykładów oszustw dokonywanych metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”. Ponadto policjantki odpowiadały na pytania gospodarzy związane z tematyką spotkania, jak również innymi problemami, z jakimi codziennie borykają się osoby starsze, a mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Seniorki chętnie dzieliły się z gośćmi swoimi doświadczeniami życiowymi, niejednokrotnie przykrymi dla nich, ale pozwalającymi im na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. III Ogólnopolskich Senioralia w Krakowie

W dniu 8 października 2016 roku sierż. szt. Beata Wcisło - koordynator działań w zakresie bezpieczeństwa Seniorów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach III Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie zaprezentowała temat „Nie daj się oszukać” w panelu – Bezpieczny Senior, który obejmował tematykę: 

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,
- oszustw metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”, itp.,
- zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,
- rzestępstw związanych z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, bankowość elektroniczna, oszustwa internetowe,
- ogólnopolskiej akcji edukacyjnej realizowanej przez Biuro Informacji Kredytowej oraz Komendę Główną Policji Nieskradzione.pl

Na zakończenie zaprezentowała tematykę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która od 14 września 2016 roku funkcjonuje na terenie Małopolski.

Stowarzyszenie MANKO po raz trzeci zorganizowało Senioralia, na które zaprosili seniorów, stowarzyszenia oraz organizacje proseniorskie z całej Polski. Wydarzenie odbyło się na terenie Politechniki Krakowskiej i zostało objęte Honorowym Patronatem przez  m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Tomasza Miłkowskiego. Kolejne spotkanie z seniorami w ramach Tygodnia z Internetem odbyło się 16 marca 2016 roku w Bibliotece Głównej na os. Stalowym w Nowej Hucie. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opowiedzieli o zagrożeniach wynikających z nieprzemyślanego korzystania z Internetu.

Dziś Internet to nie tylko rozrywka, ale także dla wielu narzędzie pracy. Każdego dnia przy pomocy internetu dokonujemy transakcji finansowych, albo robimy zakupy. Podczas spotkania policjanci apelowali, by być rozważnym, aby nie stać się ofiarą oszustów, którzy mogą wykorzystać naszą niewiedzę i np. wykraść nasze dane lub doprowadzić do nieuczciwej transakcji. Mundurowi przypomnieli słuchaczom o zasadzie ograniczonego zaufania ponieważ nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia po drugiej stronie.

Seniorzy nie tylko wysłuchali prelekcji, ale również aktywnie uczestniczyli w zajęciach.W poniedziałek 14 marca 2016 roku w Bibliotece przy ul.Rajskiej w Krakowie policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z seniorami w ramach Tygodnia z Internetem.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku spotkania odbywają się pod hasłem „Bezpieczny e-konsument”.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim:

  • Jak bezpiecznie zarządzać swoimi danymi w Internecie?
  • Jak zabezpieczać swoje dane? Jak tworzyć bezpieczne hasła do swoich kont? Czym może grozić niewylogowanie się z publicznych komputerów?
  • Jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych?
  • Jak bezpiecznie płacić za zakupy?
  • Jakie są podstawowe prawa konsumenckie przy zakupach w Internecie?
  • Kto (lokalnie) może pomóc w dochodzeniu swoich praw przy zakupach w Internecie?8 lutego 2016 roku Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie byli gośćmi Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Podczas spotkania przypomnieli słuchaczom o zagrożeniach i przestępstwach, które najczęściej dotykają tę grupę społeczną. Wśród tych zagrożeń wymienić można m.in.:

  • oszustwa metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na administratora”, „na funkcjonariusza” i inne,
  • przestępstwa związane z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, posługiwanie się kartą debetową, bankowość elektroniczna, oszustwa internetowe,

Temat, który również bardzo zainteresował słuchaczy dotyczył projektu edukacyjnego pod nazwą Nieskradzione.pl - zjawiska kradzieży tożsamości, które nasiliło się w ostatnich latach wobec ludzi w starszym wieku. Na stronie internetowej Nieskradzione.pl zamieszczone zostały cenne informacje i porady dot. przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości.

Podczas spotkania przestrzegali  przed oszustami działającymi między innymi wyżej wymienionymi metodami, natomiast studenci mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach. W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim, policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzili seminarium szkoleniowe z grupą studentów UTW. Tematyka seminarium obejmowała obszar związany z bezpieczeństwem osób starszych.

W trakcie spotkania przedstawiono zgromadzonym seniorom informacje dotyczące zagrożeń z jakimi mogą się oni zetknąć, sposoby zapobiegania takim niepożądanym sytuacjom, jak również przedstawiony został model funkcjonowania jednostek Policji na terenie Miasta Krakowa. W trakcie spotkania, studenci UTW UJ zadawali szereg pytań związanych z interesującą ich tematyką.7 maja 2014 roku, w ramach „Dni otwartych Komendy Wojewódzkiej Policji” gościliśmy w naszej jednostce studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.


                       


Dla seniorów przygotowano wiele atrakcji, m. in. pokaz sprzętu Policjantów z jednostki antyterrorystycznej, pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji, a także zapoznali się z pracą funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę z psami – uczestnicząc w zorganizowanym dla nich pokazie.

Nasi goście zostali zapoznani także z współpracą policyjną państw z obszaru Schengen. Wizyta w naszej jednostce została przez nich uznana za bardzo ciekawą, pouczającą i przybliżającą pracę Policji.W dniu 21.01.2014 roku ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Inicjatywa ta została zorganizowana wspólnie z Galerią Bronowice. Spotkanie z seniorami odbyło się w godzinach popołudniowych na terenie ww. Galerii. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu, jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka.W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podczas roku akademickiego prowadzą cykliczne seminaria szkoleniowe z grupami studentów UTW. Tematyka seminarium obejmuje obszary tj.:

- zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,

- przestępstwa z nienawiści,

- społeczności romskie,

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,

- działania profilaktyczne małopolskiej Policji,

- zadania, uprawnienia funkcjonariuszy Policji.26 września 2013 roku odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie. Tematem wiodącym było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy miechowskich dzielnicowych.

Na spotkanie odbywające się w UGiM w Miechowie licznie przybyli okoliczni mieszkańcy, którym w pierwszej kolejności przedstawieni zostali dzielnicowi pracujący na terenie gminy Miechów. Prezentacja uzupełniona została ulotką przedstawiająca dzielnicowych i rejon ich działania a także zawierającą wszystkie informacje ułatwiające kontakt z tymi policjantami. Każdy zainteresowany dostał taką ulotkę. Następnie uczestnicy debaty dowiedzieli się jak działają oszuści i które z tych metod zostały wykorzystane do oszukania mieszkańców naszego powiatu. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawili  seniorom jakie błędy popełniane w dniu codziennym narażają ich na stanie się ofiarą oszustw lub innych przestępstw. Seniorzy dowiedzieli się również  jak unikać zagrożeń. Na koniec spotkania mieszkańcy wyrażali swoje opinie a także mówili o sprawach w rozwiązaniu, których potrzebują pomocy policji.

Zgłoszone podczas debaty problemy stanowią bardzo ważną informację. Na ich podstawie policja będzie mogła modyfikować kierunki swojego działania, tak aby wyjść naprzecie oczekiwaniom mieszkańców Miechowa.W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa osób starszych. Została ona zorganizowana przez CPiP PK oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W debacie udział wzięło kilkudziesięciu seniorów, którzy w trakcie spotkania zwrócili uwagę na kilka ważnych dla nich aspektów związanych z bezpieczeństwem, tj.:
· bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w miejscach ich zamieszkania oraz usprawnienie kontaktu z funkcjonariuszami Policji
· bezpieczeństwo w turystyce – zagrożenia dot. turystów związane np. z użytkownikami quadów, motocykli terenowych
· zakłócanie ciszy nocnej
· niewystarczająca liczba widocznych patroli policyjnych
· brak czytelnej informacji dotyczącej kompetencji innych służb mundurowych
· brawurowi kierowcy poruszający się po naszych drogach.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili krótką ankietę dotyczącą bezpieczeństwa seniorów. Ze wstępnej analizy zebranego materiału wynika, że 56 % badanych czuje się bezpiecznie, 27 % ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat, zaś 17 % nie czuje się bezpiecznie.

Debatę poprowadzili Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie oraz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.