poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp

302.AG.2018

I. Informacje ogólne:

Ofertę wraz z dokumentacją należy przesłać do dnia: 14.12.2018r. do godz. 15.00:
w sposób:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Polski

301.AG.2018

 

 

  1. Informacje ogólne:
  1. Ofertę należy przesłać do dnia: 16.11.2018 r. do godz. 1000:

w sposób:

-    złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A

- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927

Polski

303.AG.2018


I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 19.11.2018 r. do godz. 15.00:
złożenie oferty w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A lub:
­ przesłanie na faks (12) 61-54-927
­ przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.
3. Wzór oferty – zał. nr 1

Polski

300.AG.2018

I. Informacje ogólne:

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy przesłać do dnia: 19.11.2018r. do godz. 12.00:
w sposób:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp