poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp

2018/GMT/14

                                           Kraków, 2018- 02-21

                                                                             

ZAPYTANIE CENOWE

                                                pn.: Dostawa wózka reanimacyjnego PL 40 C5

                                                                           i apteczek.

Polski

51.AG.2018

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  -  do dnia 15-go marca  2019.
Termin składania ofert – do 26.02.2018 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.

Polski

50.AG.2018

Kryterium wyboru oferty będzie cena. 
Termin realizacji zadania - do dnia 28 lutego 2018.
Termin składania ofert - do 22.02.2018 r. godz. 12:00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.

Polski

45.AG.2018

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - 28 luty 2018.
Termin składania ofert - do 20.02.2018 godz. 12:00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

Polski

18.AG.2018

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - luty 2018.
Termin składania ofert- do 16.02.2018 r. godz. 12 00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr. 633A
- lub przesłanie na fax (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1. 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp