poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp

1.AG.2019

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 07.01.2019r. do godz. 12-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Polski

357.AG.2018

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 08.01.2019r. do godz. 11-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Polski

354.AG.2018

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

Informacje ogólne: Wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 24 szt. około 40mb w budynku gospodarczym i 2 szt około 14mb przewodów powietrzno spalinowych dwuściennych ze stali kwasoodpornej w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205

Polski

91/AŁI/2018

Zakup i Dostawa 15 szt. tonerów do drukarki HP1010/1021, 10 szt. tonerów do drukarki  Samsung MLT-3310ND, 10 szt. tonerów do drukarki Xerox Phaser 3330, 4 szt. tonerów do Brother Fax 2845 TN-2220 oraz 2 szt. tonerów do drukarki Brother 6800 TN-3430

Polski

92/AŁI/2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego i upgrade wraz z instruktażem oraz  gwarancją na posiadane urządzenia FortiGate w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego

Polski

349.AG.2018

Informacje ogólne: Naprawa uszkodzonego klimatyzatora MDV MOB31-12HFN1-QRD0GW o mocy 3,5 k W należy wykonać wymianę sprężarki, wykonanie próby szczelności, uzupełnienie czynnika. Klimatyzator obsługuje pomieszczenie serwerowni w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8
I.
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 24.12.2018 r. do godz. 12-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp