powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

ZP.132.2019

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Polski

Strony

Subscribe to RSS - powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp