powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

ZP.176.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
  2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym.
Polski

ZP.148.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
  2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp