Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej otrzyma certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".

Zespół certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wizytował szkoły realizujące projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - "Szkoła promująca Bezpieczeństwo".

25 czerwca br. odbyło się posiedzenie zespołu w trakcie, którego zdecydowano o przyznaniu (oraz przedłużeniu) certyfikatów.

Polski

Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

Zespół certyfikujący wizytował szkoły realizujące projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - "Szkoła promujaca Bezpieczeństwo". 

25 czerwca br. odbyło się posiedzenie zespołu w trakcie, którego zdecydowano o przyznaniu (i przedłużeniu) certyfikatów.

Protokół posiedzenia zespołu certyfikujacego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Polski

Bezpieczne wakacje 2014. Dąbrowscy policjanci doradzają jak uniknąć zagrożeń.

Zbliża się "szybkimi krokami" okres wakacyjny. To szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. 

Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z naszych porad:

Polski

Dwukrotnie próbował ukraść samochód od swoich znajomych. Został zatrzymany!

Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu mieszkańcowi Gminy Szczucin, który dwukrotnie bezprawnie wchodził w posiadanie samochodów będących własnością jego znajomych. W jednym przypadku posiadając wiedzę o miejscu znajdowania się kluczyków do samochodu, zabrał je i po uruchomieniu pojazdu odjechał nim z terenu posesji. Samochód porzucił jednak w niedalekiej odległości, kiedy uszkodził jego elementy podczas jazdy. W drugim przypadku wykorzystał fakt pozostawienia kluczyków w samochodzie przez właściciela pojazdu, odjeżdżając nim spod jego domu.

Polski

Dąbrowscy policjanci wzięli udział w zajęciach profilaktycznych pn. „Noc detektywów”.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowała w dniu 18 czerwca br. zajęcia profilaktyczne pn. „Noc detektywów”, które były prowadzone innowacyjnymi metodami dydaktycznymi. W zajęciach wzięli udział również dąbrowscy policjanci. Wykonywali czynności przy sfingowanym na potrzeby działań profilaktycznych, włamaniu do szkolnej gabloty.

W czasie zajęć uczniowie szkoły zapoznali się z elementami samoobrony ćwicząc nowo poznane chwyty. Rozwiązywali również zagadki i krzyżówki detektywistyczne.

Polski

Plebiscyt "Policjant - Roku 2014" - lista kandydatów.

Już po raz trzeci Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z "Gazetą Krakowską" organizują plebiscyt „POLICJANT  ROKU 2014“.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy wyróżnić tych funkcjonariuszy, którzy na co dzień, najlepiej dbają o nasze bezpieczeństwo. Zależy nam aby pokazać policjantów, których postawa pozytywnie się wyróżnia oraz takich, którzy pozostają anonimowi, choć  wielokrotnie udzielali pomocy  innym.

Polski

Komputer i internet

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, powstał jako odzew na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, którzy dostrzegają problemy z jakimi spotykają się dzieci – już w Szkołach Podstawowych. 
      
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało nam się opracowań założenia projektu. Od samego początku w jego realizację jako partnerzy – oprócz Policji - włączyli się przedstawiciele Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Prowadzone działania edukacyjne i informacyjne związane z tematyką cyberzagrożeń, obejmują dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych wszystkich Szkół Podstawowych województwa małopolskiego, a także nauczycieli pracujących z tymi uczniami, jak również ich rodziców.

 

W trakcie prowadzonych spotkań z dziećmi, Policjanci rozmawiają o tym:

 • Czym jest Internet i do czego służy?
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu przy użyciu wyszukiwarek internetowych?
 • Jak korzystać i do czego służy poczta internetowa?
 • W jaki sposób używać / korzystać z czatów i komunikatorów internetowych.
 • Co to jest i jak działa internetowe forum?
 • Z jakimi zagrożeniami można się spotkać w sieci i jak się zachować w takiej sytuacji? Z kim się wtedy skontaktować?

W trakcie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dowiedzą się oni o:

 • Zagrożeniach, z jakimi może się spotkać dziecko w Internecie
 • Prawnych aspektach bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • „Systemach” bezpieczeństwa obowiązujących w placówkach szkolnych
 • Wizerunku młodego internauty
 • Procedurach reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się cyberzagrożeń w środowisku szkolnym – sposoby reagowania

W trakcie prowadzonych spotkań, prezentujemy dzieciom podstawowe mechanizmy funkcjonowania Internetu oraz propagujemy zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.

Na terenie Małopolski projekt jest realizowany przez blisko 100 przeszkolonych funkcjonariuszy Policji, którzy docelowo dotrą do wszystkich 1455 szkół podstawowych. 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.

Zostały one określone w:

 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”

zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani):  Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska / Straż Gminna, Policjanci z KPP / KMP / KP, Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe, itp.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo.Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

Pliki do pobrania (kliknij odpowiednie zdjęcie)

 

 

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej