Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.37.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 32420000-3, 32428000-9, 31154000-0, 32581100-0, 39717200-3, 34970000-7 Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja infrastruktury okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” 2018-04-05 13:00 więcej
ZP.39.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie 2018-03-12 12:00 więcej
ZP.35.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz sprzętu badawczego i medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018 r 2018-02-28 12:00 więcej
ZP.40.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 2018-02-21 13:00 więcej
ZP.16.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.15.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.26.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.29.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.17.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2018-02-09 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/14 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wózka reanimacyjnego PL 40 C5 i apteczek. 2018-02-26 16:00 więcej
51.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie demontażu uszkodzonego klimatyzatora AIRWELL i zamontowanie w jego miejscu nowego klimatyzatora Split o mocy 3,5 kW. Miejscem wykonywanych prac będzie Komisariat Policji w Rabce Zdroju przy ul. Podhalańskiej 50. 2018-02-26 12:00 więcej
50.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie konserwacji systemu p-poż w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Bochni przy ul. Krakowskiej 34 w miesiącu lutym 2018 2018-02-22 12:00 więcej
2018/GMT/13 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Odbiór, transport i utylizacja odpadów o przeznaczeniu policyjnym 2018-02-26 12:00 więcej
9.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Sukcesywne zakupy wraz z dostawą elementów sygnalizacji uprzywilejowania dla pojazdów służbowych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - nr spr. 9.AT.2018 2018-02-26 15:00 więcej
3/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa 23 sztuk GSM Door Intercom- metalowych wandaloodpornych domofonów GSM do pracy na zewnątrz, odpornych na warunki atmosferyczne. 2018-02-23 12:00 więcej
45.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie konserwacji systemu p.poż. i oddymiania obsługującego budynek administracyjny i strzelnicę Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przy ul. Jordana 7 w miesiącu lutym 2018 2018-02-20 12:00 więcej
18.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie demontażu Kasetonowego klimatyzatora znajdującego się w pomieszczeniu na IV piętrze, jednostka zewnętrzna dachu. Demontowane urządzenie pracowało na czynniku R-22. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora - jednostka wewnętrzna kasetonowa o mocy 3,6 kW. Miejsce dostawy i montażu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C. 2018-02-16 12:00 więcej
10.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie konserwacji systemu p.poż. obsługującego kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w miesiącu lutym 2018 2018-02-14 12:00 więcej
16.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana urządzeń kurtyny powietrznej dla wejścia głównego do budynku KPP w Chrzanowie przy ul. Jordana 7 2018-02-14 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.13.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.13.2018 KPP w Limanowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.31.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.30.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Miechowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.11.2018 KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.9.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48760000-3 Usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemu poczty MS Exchange więcej
ZP.5.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.2.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.10.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników odprawy i szkolenia policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany

Strony