Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.86.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych 2018-07-26 13:00 więcej
ZP.75.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego 2018-07-11 12:00 więcej
ZP.92.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie. 2018-07-09 12:00 więcej
ZP.76.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych. 2018-07-03 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.90.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych 2018-07-02 13:00 więcej
ZP.62.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Termomodernizacja budynków nr 11, 12 KWP oraz bud. nr 13 (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi 2018-06-29 12:00 więcej
ZP.56.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39830000-9, 39813000-4, 33760000-5 Dostawa środków czystości 2018-06-27 12:00 więcej
ZP.91.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV 2018-06-25 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.52.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6 Dostawa środków higieny osobistej 2018-06-25 12:00 więcej
ZP.8.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71520000-9 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego 2018-06-25 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
166.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeniesienie kotła KOVERT (producent Zakład Ślusarsko-Kowalski Zbigniew Dziubarczyk, Gizałki) na paliwa stałe, wodny niskotemperaturowy z podajnikiem, o mocy 25 KW, nr fabryczny 39/17 z 2017 roku, nowej generacji, klasy piątej, z Komisariatu Policji w Jordanowie ul. Rynek 10, 32-240 Jordanów i podłączenie w kotłowni Komisariatu Policji w Zawoi 1572 2018-07-06 12:00 więcej
26.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowej przyczepy transportowej do traktora komunalnego marki John Deere 1026R użytkowanego przez KWP w Krakowie 2018-06-25 12:00 więcej
34/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych dla Wydziału Łączności i Informatyki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2018-06-27 12:00 więcej
2018/GMT/79 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu AGD 2018-06-27 12:00 więcej
164.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup znaków drogowych, tabliczek znamionowych dla siedziby OPP w Krakowie przy ul. W. Łokietka 205A 2018-06-25 12:00 więcej
163.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa stojaka na rowery dla siedziby OPP w Krakowie ul. W. Łokietka 205A 2018-06-25 12:00 więcej
33/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż masztów na dachu budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2018-06-25 12:00 więcej
161.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Położenie paneli podłogowych i wymiana 4 skrzydeł drzwiowych oraz 1 drzwi (wraz z ościeżnicą) w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, ul. Jedynaka 30 a 2018-06-25 12:00 więcej
158.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a 2018-06-22 12:00 więcej
25.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie naklejek numerów taktycznych oraz oklejanie tymi naklejkami oznakowanych pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2018-06-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.59.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5 Usługa telekomunikacyjne, w zakresie telefonii komórkowej, obejmujące świadczenie usług transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnych, usługi Multiinfo – SMS, oraz transmisje danych wraz z aktywacją głosową w sieci Plus. więcej
ZP.53.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4, 18443320-5, 18223200-0, 18234000-8, 18323000-9, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18114000-1, 18422000-3, 18212000-8, 18425000-4, 18400000-3, 35113440-5, 18810000-0 Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD więcej
ZP.87.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.84.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.80.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.82.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4, 45453000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421146-9, 45421131-1, 45400000-1, 45410000-4, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.78.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Finału XXXI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” organizowanego na terenie KWP w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.71.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie miasta Wrocław, dla maksymalnie 42 uczestników seminarium, w terminie 6 – 8 czerwca 2018 r. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.70.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.60.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej

Strony