Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.49.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – KIA, Hyundai 2017-08-04 13:00 więcej
ZP.48.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Fiat Ducato, Doblo 2017-08-03 13:00 więcej
ZP.117.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego 2017-07-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.27.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0, 34913000-0 Dostawa akcesoriów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-07-12 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.13.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6, 45442100-8 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 2017-07-11 12:00 więcej
ZP.25.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 42913300-2, 42913400-3, 42913500-4, 42514310-8 Dostawa materiałów filtracyjnych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-07-10 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.28.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 31431000-6 Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-07-06 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.45.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2, 90512000-9, 90513200-8, 34928480-6 Odbieranie i wywóz nieczystości stałych segregowanych oraz niesegregowanych wraz z dzierżawą kontenerów (zadania 1-33); Dzierżawa kontenerów (zadania 34-36); 2017-06-23 12:00 więcej
ZP.41.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie 2017-06-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.106.2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu 2017-06-21 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.81.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Roboty remontowe w budynkach administracyjnych: KMP Tarnów i KP Tarnów-Zachód 2017-07-03 11:00 więcej
ZPU.83.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana 2 szt. drzwi na drzwi kuloodporne kl. FB5 w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2017-07-03 15:00 więcej
2.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu warsztatowego i narzędzi 2017-06-28 13:00 więcej
3.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa akumulatora AGM VICTRON ENERGY 2017-06-28 13:00 więcej
2.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu monitoringu dla Komisariatu Policji II w Krakowie przy ul. Lubicz 21. 2017-06-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.71.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Likwidacja zbiorników nieczystości płynnych oraz wykonanie sieci wewnętrznej kanalizacji dla jednostek podległych KMP Nowy Sącz 2017-06-23 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.77.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu fotograficznego. 2017-06-22 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.76.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa licencji 2017-06-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.78.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa latarek. 2017-06-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.75.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa monitorów, telewizora i tabletu 2017-06-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.44.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65111000-4, 90000000-7, 41110000-3 Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w odniesieniu do nieruchomości: Kraków, ul. Władysława Łokietka 205. więcej
ZP.46.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.16.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.26.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa materiałów do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.23.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34521000-5 Dostawa 2 szt. łodzi kat. R2 wraz z przyczepami do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.35.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 22000000-0 Dostawa formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2017 r. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.36.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.24.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38434000-6 Dostawa specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.10.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego – Mercedes Sprinter więcej

Strony