Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.1.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39113000-7, 39112000-0 Dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł dla jednostek Policji województwa małopolskiego 2017-05-17 13:00 więcej
ZP.19.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem 2017-05-08 12:00 więcej
ZP.29.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia 2017-05-08 12:00 więcej
ZP.11.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2017-04-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów 2017-04-26 12:00 więcej
ZP.17.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6, 39514100-9 Dostawa środków higieny osobistej 2017-04-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Zaproszenie do dialogu technicznego (systemy CCTV, Kontrola Dostępu, Ochrona Obwodowa itd.) 2017-02-10 15:30 więcej
Zaproszenie do dialogu technicznego 2016-11-02 15:30 więcej
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W KRAKOWIE NA ROK 2017 więcej
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.57.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności 2017-05-12 12:00 więcej
ZPU.55.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonywanie kompleksowych regeneracji sprężarek klimatyzacji (zwanych dalej sprężarkami) samochodów osobowych oraz dostawczych użytkowanych przez Policję woj. małopolskiego zleconych przez Zamawiającego. 2017-05-05 13:00 więcej
ZPU.54.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Organizacja 3 dniowej wycieczki do Budapesztu dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin 2017-04-27 11:00 więcej
ZPU.53.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawę fabrycznie nowego asortymentu w postaci sprzętu warsztatowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.50.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu teleinformatyki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
ZPU.51.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności telefonicznej 2017-04-28 12:00 więcej
ZPU.52.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa środków do mycia pojazdów służbowych KWP w Krakowie 2017-04-27 12:00 więcej
ZPU.49.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp usługa legalizacji i napełnienia:  Ręcznych Miotaczy Pieprzu o pojemności 1000 ml,  Plecakowych Miotaczy Pieprzu 2017-04-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.48.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin podłogowych na VII p. bud. A KWP ul. Mogilska 109 2017-04-24 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa opon do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-04-19 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.21.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.7.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 79800000-2, 42962000-7 Usługi wydruku na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę więcej
ZP.9.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji (adiustacji) lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.8.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.6.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.5.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.2.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2017 r więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-89/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn. „KPP Limanowa – remont II etap przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Limanowej, Nr sprawy: ZP-75/2016”. więcej

Strony