Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP-103/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego 2017-02-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Zaproszenie do dialogu technicznego (systemy CCTV, Kontrola Dostępu, Ochrona Obwodowa itd.) 2017-02-10 15:30 więcej
Zaproszenie do dialogu technicznego 2016-11-02 15:30 więcej
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.9.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi mycia nadwozi pojazdów służbowych 2017-02-17 12:00 więcej
ZPU.8.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług polegających na naprawie, kalibracji, wzorcowaniu i legalizacji urządzeń kontrolno- pomiarowych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-15 12:00 więcej
ZPU.7.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi kompleksowych regeneracji turbosprężarek ze stałą i zmienną geometrią, w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-16 12:00 więcej
ZPU.6.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa kompleksowych regeneracji przekładni kierowniczych elektro-hydraulicznych lub elektrycznych samochodów osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-09 12:00 więcej
ZPU.5.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa tonerów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-10 12:00 więcej
ZPU.3.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług polegających na naprawie, kalibracji, wzorcowaniu i legalizacji urządzeń kontrolno- pomiarowych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-02 14:00 więcej
ZPU.2.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zorganizowanie seminarium wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem na potrzeby małopolskiej Policji 2017-02-06 15:00 więcej
ZP.1.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont kulochwytu i wymiany drzwi na drzwi kuloodporne w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2017-02-20 11:00 więcej
ZPU-239/2016 Materiały do czyszczenia broni. 2016-12-20 15:00 więcej
ZPU-237/2016 Dostawa cyfrowego łącza o przepływności min. 2 Mb/s ze stykiem Ethernet realizowanego na bazie linii radiowych w paśmie komercyjnym. 2016-12-29 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-89/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn. „KPP Limanowa – remont II etap przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Limanowej, Nr sprawy: ZP-75/2016”. więcej
ZP-118/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48000000-8, 48220000-6, 72253200-5 Aktualizacja licencji na serwisy bezpieczeństwa do urządzeń zapewniających zintegrowany system zabezpieczeń wraz z instruktażem oraz usługą wsparcia technicznego i gwarancji na posiadane urządzenia w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego więcej
ZP.4.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-102/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50112100-4 Usługi kompleksowych napraw blacharskich i lakierniczych pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej
ZP-116/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” oraz samochodu osobowego typu furgon więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-105/2016 09120000-6 Dostawa gazu z sieci gazowej do obiektu KPP Kraków. więcej
ZP-115/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” więcej
ZP-101/2016 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu KPP Kraków. więcej
ZP-96/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64214400-3 Dzierżawa przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych więcej
ZP-114/2016 39224000-8, 18930000-7, 39224330-0, 39514200-0 Dostawa artykułów gospodarczych i przyborów do utrzymania czystości. więcej
Wprowadzono zmiany

Strony