Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.88.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39130000-2, 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8 Dostawa mebli biurowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 2017-11-28 13:00 więcej
ZP.79.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39141300-5, 39132000-6, 39131000-9, 44421000-7 Dostawa mebli metalowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. 2017-11-27 13:00 więcej
ZP.52.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30197630-1, 30197644-2 Dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 2017-10-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30199230-1, 30199500-5, 22851000-0, 30197600-2 Dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 2017-10-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.76.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-10-23 13:00 więcej
ZP.81.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego 2017-10-13 13:00 więcej
ZP.86.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2017-10-13 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.85.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2017-10-10 13:00 więcej
ZP.66.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Autobusy i pojazdy terenowe, Fiat osobowy, Opel, Peugeot, Skoda 2017-10-09 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50730000-1 Świadczenie usług serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Policji województwa małopolskiego 2017-09-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
116.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usunięcie usterek w kotłowni w Zakopanem przy ul. Krzeptowskiego. Kocioł GTU125S z palnikiem M-100-S 2017-10-23 12:00 więcej
114.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 2 szt. klimatyzatorów typu Split o mocy 7 kW w Sali konferencyjnej na I piętrze III Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Strzelców 16 2017-10-25 12:00 więcej
113.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu klimatyzatora typu Split o mocy 3,5 kW w pomieszczeniu biurowym na V piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek A pok 539 2017-10-24 12:00 więcej
ZPU.134.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczenia socjalnego w stacji obsługi transportu KWP przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie 2017-10-24 11:00 więcej
ZPU.136.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa dymomierzy i analizatorów spalin dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 2017-10-24 11:00 więcej
8.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi kompleksowych napraw wulkanizacyjnych oraz sezonowych wymian ogumienia pojazdów osobowych oraz dostawczych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Olkuszu. 2017-10-20 12:00 więcej
117.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu ogrodzenia od strony wjazdu do wewnętrznego parkingu Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce 2017-10-23 15:00 więcej
2017/GMT/15 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn. naprawa chromatografu gazowego z detektorem masowym Clarus 680 SQ8 w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nr sprawy: 2017/GMT/15 2017-10-23 12:00 więcej
ZPU.135.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie prac remontowo- budowlanych w budynku administracyjnym Komisariatu Policji w Kętach przy ul. Krakowskiej 25 2017-10-23 10:00 więcej
115.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu pokrycia dachowego poprzez ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego pokrycia, grubości 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej zgrzewaną gazem propan-butan do podłoża, po uprzednim wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - na budynku Posterunku Policji w Brzeźnicy ul. Rynek 4 o powierzchni 122,0 m2 oraz wykonanie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian - m² 27,0 2017-10-20 10:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.87.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Usługa wynajmu Sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, zakwaterowaniem oraz usługą cateringową więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.82.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.119.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09320000-8 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu KPP Olkusz. więcej
ZP.63.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65300000-6 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu OPP w Krakowie, ul. Łokietka 205. więcej
ZP.70.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 więcej
ZP.71.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia” więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.67.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Renault, Volkswagen więcej
ZP.69.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów wchodzących w skład kadry dowódczej NPP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.68.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2, 09211600-7, 09211610-0, 09211650-2, 24961000-8, 24951100-6 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.64.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości więcej
Wprowadzono zmiany

Strony