Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.103.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym. 2018-08-23 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.108.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby 2018-08-23 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.105.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa ambulansów poczty specjalnej 2018-08-22 13:00 więcej
ZP.72.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34120000-4, 34223000-6, 34000000-7 Dostawa autobusu oraz przyczepy transportowej dla KWP w Krakowie 2018-08-21 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.120.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców 2018-08-17 13:00 więcej
ZP.111.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-08-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.112.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK 2018-08-14 12:00 więcej
ZP.113.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Ruchu Drogowego oraz Prewencji garnizonu małopolskiego 2018-08-13 12:00 więcej
ZP.102.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45111300-1, 45261410-1, 45312310-3, 45321000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Wojniczu, ul. Jagiellońska 8” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.81.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania budowlanego pn. V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby. 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
105/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup obuwia sportowego dla policjantów garnizonu małopolskiego 2018-08-22 10:00 więcej
40.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów AGM marki Victron Energy dla KWP w Krakowie 2018-08-23 12:00 więcej
2018/GMT/104 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla pracowni poligrafii Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/104 2018-08-22 15:00 więcej
38/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa mierników, wkrętarek, zestawu narzędzi sieciowych LAN 2018-08-23 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
222.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż uszkodzonego klimatyzatora MITSUBISHI, zakup klimatyzatora typu Split o mocy 5kW i jego montaż 2018-08-17 12:00 więcej
103/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup obuwia sportowego dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-08-16 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
98/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa napojów chłodzących w postaci naturalnej wody mineralnej dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego 2018-08-14 10:00 więcej
218.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa dźwigu osobowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-08-17 12:00 więcej
ZPU.11.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Turnus sanatoryjny o profilu antystresowym 2018-08-17 12:00 więcej
101/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup środków ochrony indywidualnej 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.104.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu kombivan więcej
ZP.96.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy/wymiany jednostki sterującej (komputera), w chromatografie gazowym ze spektrometrem masowym GCMS QP5050 firmy Shimadzu (rok produkcji 2004) wraz z konfiguracją oraz uruchomieniem całego zestawu analitycznego, będącego na wyposażeniu Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.77.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.107.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.89.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121430-6, 30232110-8 Świadczenie usług wykonywania wydruków i kopii w trybie czarno-białym na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.57.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 więcej
ZP.98.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Wykonanie naprawy urządzenia Video Spectral Comparator VSC-4C. więcej
ZP.79.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.99.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.73.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 KPP Limanowa - remont etap III (remont I piętra, cz. B) więcej
Wprowadzono zmiany

Strony