Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.9.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji (adiustacji) lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego 2017-03-30 12:00 więcej
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Zaproszenie do dialogu technicznego (systemy CCTV, Kontrola Dostępu, Ochrona Obwodowa itd.) 2017-02-10 15:30 więcej
Zaproszenie do dialogu technicznego 2016-11-02 15:30 więcej
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W KRAKOWIE NA ROK 2017 więcej
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.30.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego (KPP Gorlice) 2017-03-28 11:00 więcej
ZPU.31.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wydzielenie klatki schodowej w celu dostosowania istniejących warunków ewakuacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni do obowiązujących przepisów p-poż. 2017-03-29 11:00 więcej
poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa anteny do odbioru telewizji cyfrowej oraz zasilacza zbiorczego 2017-03-20 12:00 więcej
ZPU.28.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa pochłaniaczy zapachów (tamponów) dla KWP w Krakowie 2017-03-15 15:00 więcej
ZPU.27.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług wulkanizacyjnych w pojazdach służbowych jednostek Policji województwa małopolskiego. 2017-03-17 13:00 więcej
ZPU.25.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi czyszczenia oraz kompleksowych regeneracji wtryskiwaczy, silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-03-13 13:00 więcej
ZPU.24.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp trenażer eliptyczny ze stałym torem ruchu kończyn dolnych oraz ruchomymi uchwytami dla dłoni 2017-03-15 15:00 więcej
ZPU.22.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa laptopa, oprogramowania, materiałów i dysków zewnętrzynych 2017-03-02 12:00 więcej
ZPU.21.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa lotniczych środków smarnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-03-03 15:00 więcej
ZPU.20.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa czyszczenia oraz kompleksowych regeneracji wtryskiwaczy, silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-03-02 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.8.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.6.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.5.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.2.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2017 r więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-89/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn. „KPP Limanowa – remont II etap przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Limanowej, Nr sprawy: ZP-75/2016”. więcej
ZP-103/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-118/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48000000-8, 48220000-6, 72253200-5 Aktualizacja licencji na serwisy bezpieczeństwa do urządzeń zapewniających zintegrowany system zabezpieczeń wraz z instruktażem oraz usługą wsparcia technicznego i gwarancji na posiadane urządzenia w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego więcej
ZP.4.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-102/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50112100-4 Usługi kompleksowych napraw blacharskich i lakierniczych pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej

Strony