Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.118.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby 2018-11-06 12:00 więcej
ZP.94.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2018-10-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.138.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45111300-1, 45331100-7, 45321000-3, 45310000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Skale ul. Langiewicza 6 wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, 2018-10-22 12:00 więcej
ZP.149.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników warsztatów 2018-10-18 12:00 więcej
ZP.143.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografów gazowych firmy Perkin Elmer stanowiących wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2018-10-15 12:00 więcej
ZP.139.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2018-10-12 13:00 więcej
ZP.142.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych 2018-10-11 13:00 więcej
ZP.122.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu 2018-10-03 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.119.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30213000-5, 30121000-3, 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 30216110-0, 30233300-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu informatycznego 2018-10-01 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.116.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50531100-7 Usługi konserwacji i naprawy kotłowni gazowych i olejowych w obiektach Policji woj. małopolskiego 2018-10-01 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
264.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana drzwi wejściowych na drzwi stalowe antywłamaniowe kl. RC3 z kontrolą dostępu w budynku KWP w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 125 2018-10-18 15:00 więcej
263.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż i montaż klimatyzatora na budynku Komisariatu Policji w Bobowej przy ul. Okrężnej 9 2018-10-17 12:00 więcej
138/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa. 2018-10-17 15:00 więcej
2018/GMT/137 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkoleniowo - sportowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - SPRZĘT NA SIŁOWNIE 2018-10-17 09:00 więcej
262.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie i montaż poręczy schodowej w II Komisariacie Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21 2018-10-17 12:00 więcej
36.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów AGM marki Victron Energy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-10-15 12:00 więcej
261.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ukrytej wady pustaków ceramicznych, stropowych POROTHERM wbudowanych w gęstożebrowe stropy w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przy ul. Jana Pawła II 32 i w Komisariacie Policji VI w Krakowie przy ul. Ćwiklińskiej 4 2018-10-19 15:00 więcej
2018/GMT/136 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp jednorazowa dostawa materiałów biurowych i kubków oznakowanych logo CBŚP 2018-10-17 12:30 więcej
257.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa systemu oddymiania w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4 2018-10-11 12:00 więcej
256.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Uszczelnienie dachu w III Komisariacie Policji w Krakowie przy ul. Strzelców 16 2018-10-16 10:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.135.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników warsztatów więcej
ZP.134.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów więcej
ZP.131.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135100-5 Dostawa w systemie ciągłym oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego w sezonie grzewczym 2018/2019 więcej
ZP.106.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 wraz z przyległymi do niego zatokami. więcej
ZP.130.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – Modernizacja instalacji c.o. w budynku G, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.125.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych więcej
ZP.38.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50116000-1 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na „Usługi regeneracji osprzętu i elementów silników spalinowych pojazdów osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie” więcej
ZP.126.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu edukacyjnego dla policjantów i pracowników Policji więcej
ZP.127.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.124.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców uczestników narady więcej

Strony