Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.65.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 2017-09-04 12:00 więcej
ZP.37.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby 2017-08-31 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu 2017-08-28 12:00 więcej
ZP.117.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego 2017-08-23 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.49.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – KIA, Hyundai 2017-08-21 13:00 więcej
ZP.57.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 44100000-1, 44210000-5, 44200000-2, 98394000-1, 14622000-7, 44221100-6 Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 2017-08-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.53.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym 2017-08-16 13:00 więcej
ZP.61.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium 2017-08-11 12:00 więcej
ZP.48.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Fiat Ducato, Doblo 2017-08-03 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.58.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach 2017-07-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
40.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy dźwigu osobowego znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu przy ul. Jana Pawła II 36 2017-09-01 12:00 więcej
39.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 2 szt. klimatyzatorów typu Split o mocy 5 kW w pomieszczeniach biurowych na parterze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 2017-08-25 12:00 więcej
11/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2017-08-25 12:00 więcej
ZPU.105.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu informatycznego (plotera) wraz z wkładami atramentowymi i pojemnikiem na zużyty tusz. 2017-08-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
10/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa Systemu Kontroli Dostępu 2017-08-23 12:00 więcej
35.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu pokrycia dachowego poprzez ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego pokrycia grubości 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej zgrzewaną gazem propan-butan do podłoża, po uprzednim wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - na budynku garażowym KP Krynica ul. Polna 4 o powierzchni 152 m2 2017-08-17 12:00 więcej
ZPU.104.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Projekt i druk banerów reklamowych i innych materiałów. 2017-08-11 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
31.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu klimatyzatora typu Split o mocy 5 kW w pomieszczeniu serwerowni Komisariatu Policji w Tarnowie przy ul. Narutowicza 6 2017-08-09 12:00 więcej
ZPU.103.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci kserokopiarek i niszczarek dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-08-10 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.100.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w przyziemiu budynku C przy ul. Mogilskiej 109 2017-08-09 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.62.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.60.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.56.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85100000-0 Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.33.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112 więcej
ZP.39.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.54.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa 6 szt. ambulansów pirotechnicznych więcej
ZP.13.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6, 45442100-8 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.41.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.45.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2, 90512000-9, 90513200-8, 34928480-6 Odbieranie i wywóz nieczystości stałych segregowanych oraz niesegregowanych wraz z dzierżawą kontenerów (zadania 1-33); Dzierżawa kontenerów (zadania 34-36); więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.34.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4 Dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany

Strony