Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.36.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33199000-1, 35113400-3, 33190000-8 Dostawa środków ochrony indywidualnej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019 2018-05-29 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.49.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1, 30125120-8, 22000000-0, 22610000-9 Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego 2018-05-28 13:00 więcej
ZP.20.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5, 38437000-7 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK 2018-05-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.23.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33951000-1 Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie Słownik CPV: 339510001, 339000009, 249500008, 380000005, 30190000, 446191003, 374428008, 444242000, 301992301 2018-05-25 13:00 więcej
ZP.22.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135000-4 Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków 2018-05-25 12:00 więcej
ZP.24.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33140000-3 Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych 2018-05-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych 2018-05-17 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.7.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu 2018-05-09 12:00 więcej
ZP.48.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 10 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi 2018-05-08 12:00 więcej
ZP.55.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30231300-0 Dostawa monitorów do systemów CCTV 2018-04-30 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/49 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego - kosiarek spalinowych, wykaszarek spalinowych dla jednostek KWP w Krakowie, oraz pilarki spalinowej, nożyc spalinowych na wysięgniku dla Wydziału Inwestycji i Remontu KWP w Krakowie. 2018-04-27 10:00 więcej
ZPU.2.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych 2018-05-02 12:00 więcej
106.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie demontażu uszkodzonego klimatyzatora YORK YHHB 18 i zamontowanie w jego miejscu nowego klimatyzatora Split (dedykowany do serwerowni) o mocy 5 kW. Miejscem wykonywanych prac będzie Komenda Miejska Policji w Tarnowie przy ul. Narutowicza 6. 2018-04-26 12:00 więcej
19/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakupu specjalistycznego oprogramowania. 2018-05-07 12:00 więcej
18/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakupu oprogramowania analitycznego „MercureV4” produkcji Ockham Solution 2018-05-07 12:00 więcej
102.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup oraz dostawa płyt antyrykoszetowych dla potrzeb strzelnicy ćwiczebnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z siedzibą przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2018-04-24 12:00 więcej
48/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów i pracowników garnizonu małopolskiego. 2018-04-24 11:00 więcej
2018/GMT/46 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE – 2018/GMT/46 dotyczące usługi przeglądu, legalizacji i uzupełnienia: -Ręcznych Miotaczy Pieprzu o pojemności 1000 ml.(RMP1000) -Plecakowych Miotaczy Pieprzu (PMP) 2018-04-23 15:30 więcej
2018/GMT/47 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi żywienia dla funkcjonariuszy 2018-04-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
17/AŁi/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup czytników kart chipowych EZ100PU 2018-04-20 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.64.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.54.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.44.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.42.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego i wielosezonowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.46.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50313000-2, 50310000-1, 30121430-6 Kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania drukarek więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.47.2018 KWP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.41.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.19.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 24300000-7, 33696000-5 Dostawa wzorców do analiz chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
Wprowadzono zmiany

Strony