ZP.105.2018

Nr referencyjny: 
ZP.105.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-08-22 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa ambulansów poczty specjalnej
Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA! Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp., SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Słownik CPV: