ZP.123.2017

Nr referencyjny: 
ZP.123.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-27 11:00
Przedmiot zamówienia: 
„Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie”
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

Zadanie nr 1)

  • całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w KPP w Brzesku,
  • żywienia uprawnionych pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

i/lub

Zadanie nr 2) żywienia uprawnionego  pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2, do OGŁOSZENIA.
  2. Miejscem świadczenia usług dla:

 zadania 1 jest siedziba Komendy Powiatowej Policji ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko; zadania 2 jest siedziba Komisariatu Policji ul. Sądecka 195. 32-860 Czchów.

Słownik CPV: