ZP.132.2019

Nr referencyjny: 
ZP.132.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-11-15 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”
Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Załączniki: 
15-10-2019