ZP.135.2019

Nr referencyjny: 
ZP.135.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-10-14 11:00
Przedmiot zamówienia: 
Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policji dla Małopolski
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski.

Załączniki: 
04-10-2019
Słownik CPV: