ZP.14.2018

Nr referencyjny: 
ZP.14.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach
Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu myślenickiego lub Miasta Kraków.

Załączniki: 
09-02-2018
09-02-2018
Słownik CPV: