ZP.15.2018

Nr referencyjny: 
ZP.15.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu proszowickiego lub Miasta Kraków.

Załączniki: 
09-02-2018
09-02-2018
Słownik CPV: