ZP.16.2018

Nr referencyjny: 
ZP.16.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce
Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu wielickiego lub Miasta Kraków.

 

Załączniki: 
09-02-2018
09-02-2018
Słownik CPV: