ZP.22.2018

Nr referencyjny: 
ZP.22.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-25 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 

Słownik CPV: