ZP.49.2018

Nr referencyjny: 
ZP.49.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-11 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA! Zamawiający informuje, że omyłkowo wprowadzono formularz cenowy bez podziału na zadania. Zamawiający umieszcza właściwy formularz cenowy z uwzględnieniem podziału na zadania. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca złoży ofertę na niewłaściwym formularzu cenowym (bez podziału na zadania), to Zamawiający potraktuje to jako oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 i poprawi formularz cenowy.

Załączniki: 
17-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
25-05-2018
25-05-2018
25-05-2018
05-06-2018
12-06-2018