ZP.64.2017

Nr referencyjny: 
ZP.64.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-07 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa laserowych mierników prędkości
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kompletów fabrycznie nowych laserowych mierników prędkości pojazdów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Wykonawca dostarczy oferowane urządzenia na własny koszt do Magazynu Techniki Policyjnej KWP
    w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
  4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty wydania towaru z magazynu.
Załączniki: 
30-08-2017
30-08-2017
30-08-2017
01-09-2017
Słownik CPV: