ZP.82.2019

Nr referencyjny: 
ZP.82.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-09-04 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”
Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

 

Bezpośredni link do postępowania: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/129889/...

Załączniki: 
26-07-2019