ZP.89.2018

Nr referencyjny: 
ZP.89.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-13 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług wykonywania wydruków i kopii w trybie czarno-białym na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę.
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wydruku / kopii w trybie czarno – białym, w formacie A4 i A3 na 54 urządzeniach sieciowych wielofunkcyjnych.
2. Usługa obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, ich serwis wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ,
4. Wykaz miejsc i ilość wydruków znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ
5. Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Załączniki: 
05-07-2018
05-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
Słownik CPV: