ZP.93.2018

Nr referencyjny: 
ZP.93.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych i regałów przesuwnych archiwizacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych na akta i regałów przesuwnych archiwizacyjnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, określające rodzaj, wymiary, materiał, wymogi dot. konstrukcji, kolorystyki zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz cenowy.
  3. Zamawiający wymaga min 2 letniej gwarancji na dostarczony asortyment, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru jakościowo - jakościowego.
  4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu, zmontowania ich i ustawienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
  5. Miejscem dostawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ jest:

1)         Poz. nr 1, 2, 3, poz. nr 4  - 3 sztuki, poz. nr  5 - 1 sztuka, poz. nr 6 : dostawa do  KWP w Krakowie,

ul. Mogilska 109;

2)         Poz. nr 4 - 1 sztuka: dostawa do Oddziału  CBŚP, Kraków  os. Zgody  10;

3)         Poz. nr 4 - 2 sztuki, poz. nr 5- 1 sztuka : dostawa do Oddziału CBŚP w Nowym Sączu ul. Grottgera 50

Załączniki: 
10-07-2018
10-07-2018
13-07-2018