ZP.95.2017

Nr referencyjny: 
ZP.95.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-01-23 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania drukarek UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Opis przedmiotu zamówienia: 

   UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN: 23.01.2018 R. GODZ. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki LEXMARK:

-      304 szt. urządzeń Lexmark MS510dn,

-      116 szt. urządzeń Lexmark E460dn.

    Na dzień 02.01.2018 r. urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
    Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Załączniki: 
09-01-2018
09-01-2018
09-01-2018
16-01-2018
18-01-2018
19-01-2018
19-01-2018